Euronav ziet ‘zeer robuuste tankermarkt' niet aanhouden

De Hakata, een in 2010 gebouwde supertanker van Euronav.

Euronav profiteert momenteel ten volle van de gestegen olieproductie. Maar omdat veel olie niet wordt verbruikt maar opgeslagen, kan er later een weerslag zijn, waarschuwt de tankerrederij.

De Antwerpse maritieme vervoerder van aardolie kwam voorbeurs met de definitieve jaarresultaten. Dankzij een uitzonderlijk sterk vierde kwartaal kon Euronav een wispelturig jaar in schoonheid besluiten. De nettowinst kwam uit op 112,2 miljoen dollar, wat bijna het omgekeerde is van het resultaat van het jaar voordien. In 2018 verscheen een nettoverlies van 110,1 miljoen in de boeken.

Het winstcijfer van 2019 wijkt aanzienlijk af van het voorlopige cijfer dat eind januari was meegedeeld, met name 119 miljoen euro. Het verschil van 7 miljoen dollar is volgens Euronav hoofdzakelijk te wijten aan ‘het uitstel van de meerwaarde uit de sale en leaseback van drie VLCC’s’. De rederij maakte met oudejaar bekend drie supertankers te verkopen aan het Chinese Taiping & Sinpec Financial Leasing voor 126 miljoen dollar en de drie schepen meteen voor 4,5 jaar terug te leasen. De meerwaarde van 9,3 miljoen dollar werd oorspronkelijk volledig verrekend tegen het jaareinde van 2019, maar nu blijkt dat ze gespreid moet worden over de hele leaseperiode.

Dividend

Over de tweede helft van 2019 keert Euronav een dividend uit van 0,29 dollar per aandeel, dat nog moet worden goedgekeurd op de algemene vergadering van 20 mei. Samen met het interimdividend van 0,06 dollar dat in oktober werd betaald, brengt dat het totale dividend op 0,35 dollar.

Zoals eerder gemeld stapt Euronav vanaf dit jaar over op kwartaaldividenden. ‘Op die manier zullen de kasstromen sneller dan voorheen terugvloeien naar de aandeelhouders en meer de tankercyclus volgen’, luidt het in het persbericht.

Opslag

Euronav geeft geen echte vooruitzichten. in een volatiele sector als de tankermarkt is dat ook niet mogelijk. Momenteel is de tankermarkt ‘zeer robuust’, klinkt het, wat resulteert in een sterke kasstroomgeneratie. De sterke markt is te danken de combinatie van een snel stijgend olieaanbod - Saoedi-Arabië voert zijn productie fors op - en een verhoogde vraag naar de opslag van olie.

Een belangrijk deel van de olie die momenteel wordt geproduceerd en getransporteerd is louter bestemd voor opslag.

De coronacrisis doet de vraag naar olie sterk dalen, vooral omdat mensen veel minder (mogen) reizen. ‘Een belangrijk aandeel van de olie die momenteel wordt geproduceerd en getransporteerd is dan ook louter bestemd voor opslag. Die toegenomen olievoorraden kunnen in de toekomst een impact hebben op de olietransportsector, en in het bijzonder op de tankermarkt.’

Als olie over afzienbare tijd duurder wordt, zullen eerst de voorraden goedkopere olie worden aangesproken en zal er dus minder vraag naar tankercapaciteit zijn. Met lagere vrachttarieven tot gevolg. Wanneer de omslag zal gebeuren, is evenwel niet te voorspellen. Volgens Brian Gallagher, de woordvoerder van Euronav, ziet het er momenteel naar uit dat zeker het tweede kwartaal nog goed blijft.

Waardevermindering  

De goedkope olie heeft wel als voordeel dat de brandstofkosten voor de rederijen lager zijn. Euronav had vorig jaar echter een aanzienlijke voorraad LSFO (scheepsbrandstof met een laag zwavelgehalte) aangekocht. De rederij deed dat omdat ze prijsvolatiliteit verwachtte in de aanloop naar de nieuwe uitstootregelgeving IMO 2020.

Ze heeft die voorraad nog niet verbruikt, maar koopt momenteel goedkoper aan op de open markt. Aan het einde van het eerste kwartaal moet de voorraad LSFO echter mark-to-market gewaardeerd worden. Aangezien de huidige marktprijs ver beneden de aankoopkost ligt, zal dat tot een waardevermindering leiden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud