Gent steeds meer een binnenhaven

De sluis van Terneuzen die volgens Gent te klein is geworden ©port of ghent

De globale goederenoverslag in de Gentse haven bleef de eerste zes maanden van 2012 nagenoeg stabiel in vergelijking met vorig jaar. De overslag via zeevaart is wel gedaald met 7 procent. De stijgende overslag via binnenvaart compenseerde dat.

Het totale goederenverkeer in de Gentse haven tijdens het eerste halfjaar kwam uit op 25 miljoen ton, tegenover 25,5 miljoen een jaar eerder. Over het tweede kwartaal bedroeg de goederenoverslag 13 miljoen ton, een stijging met 1 procent. Het Gentse havenbedrijf toont zich tevreden, ‘gezien de economische conjunctuur’.

In de maanden april, mei en juni kende de goederenoverslag via zeevaart (6,9 miljoen ton) een daling van 1,8 procent. De binnenvaart (6,1 miljoen ton) groeide dan weer met 4,5 procent. Het Havenbedrijf zegt wel ‘alert’ te blijven de komende maanden.

De daling voor de overslag via zeevaart wijt de haven aan de verzwakking in de bouw- en transportsector. Een andere verklaring is dat meer goederen van zeeschepen op binnenvaartschepen overgeladen worden nog voor ze door de sluis in Terneuzen varen.

‘Dat is een gevolg van de schaalvergroting van de schepen en de sluis die te klein is’, luidt het. In maart bereikten Vlaanderen en Nederland een akkoord over de bouw van een nieuwe en grotere sluis. Maar die zal pas in 2021 operationeel zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud