Katoen Natie-baas Huts schiet op havenboetes

©Sofie Van Hoof

De logistieke groep Katoen Natie van topman Fernand Huts, trekt frontaal in de aanval tegen het ‘twee maten en gewichten-beleid’ van het Antwerpse Havenbestuur inzake havenboetes en schakelt zijn advocaten in. Hij zal ook klacht indienen bij de Europese Commissie wegens het 'geven van verboden staatssteun'.

De twee grote containerbehandelaars in de Antwerpse haven PSA en DP World moeten respectievelijk 35,5 en 15,6 miljoen euro boete betalen aan het Gemeentelijke Havenbedrijf Antwerpen (GHA) omdat ze de afgelopen vier jaar hun trafiekprognoses niet haalden op hun containerterminals. Die boeteclausule was opgesteld bij de toekenning van de containerterminalconcessies in 2004.

Het Havenbedrijf heeft de boetes voor die twee wereldspelers - PSA is eigendom van Singapore, DP World van Dubai - nooit geïnd en wel ze nu zelfs drastisch verlagen of zelfs kwijtschelden. ‘De economische vooruitzichten uit 2004 zijn door de crisis achterhaald, is bij het Havenbestuur te horen. ‘Daarom willen we de boetes aanpassen’. Lees: de Antwerpse haven wil de twee spelers niet te veel voor het hoofd stoten omdat ze bang zijn dat ze hun rederijklanten in andere havens - Rotterdam of Zeebrugge - gaan ontvangen waar ze ook terminals hebben.

Topman Fernand Huts van de logistieke groep Katoen Natie heeft zware bedenkingen bij de aanpak van het Antwerpse Havenbedrijf. Zelf moet hij voor een van zijn terminals wel 326.000 euro boete betalen omdat hij zijn ‘volumeverplichtingen’ in 2010 en 2011 niet haalde. ‘Twee maten en gewichten. Bij mij werd het bedrag via domiciliëring van mijn rekening gehaald,’ zegt Huts die het Havenbedrijf officieel om uitleg vraagt over waarom hij wel, en de twee containeroverslagbedrijven niet moeten betalen.

Via zijn advocaten stelt hij ook de (huidige en vroegere) revisoren van het GHA in gebreke omdat ze de verschuldigde boetes niet als vorderingen in de jaarrekeningen hebben opgenomen terwijl het toch contractueel vaststond dat ze moeten betaald worden. ‘Het lijkt erop dat het Havenbedrijf nooit enige stappen heeft willen ondernemen om de boetes bij PSA en DP World te innen’, zegt Huts. Katoen Natie eist nu dat de vorderingen worden opgenomen in de jaarrekeningen en wijst er op dat de aansprakelijkheid van de revisoren, en van de bestuurders van het GHA, in het gedrang is. Huts ziet geen enkele reden om de verschuldigde bedragen kwijt te schelden en gaat daarom klacht neerleggen bij de Europese Commissie voor verboden staatssteun. 'Het Antwerpse Havenbedrijf zwaait met het argument dat die twee bedrijven zouden vertrekken naar andere havens als ze de boetes moeten betalen, maar de bedrijven hebben al trafiek weggehaald. Moeten we ze daarvoor nu nog belonen?.

Het Antwerpse Havenbedrijf geeft toe dat sommige bedrijven wel, en sommige geen boetes moeten betalen. ‘Er bestaan geen vaste regels. Alles wordt geval per geval gekeken’, is te horen. ‘Van de 148 concessie-overeenkomsten die het Havenbedrijf met bedrijven in de haven afsloot, zijn er 15 met volumeverplichtingen’, verduidelijkte directeur generaal Eddy Bruyninckx van het Havenbedrijf onlangs op een raad van bestuur van de KVBG, de beheerders van goederenstromen in Antwerpen. ‘Van die 15 gaven er zes aanleiding tot inning van boetes. Enkele daarvan zijn geen echte havenbedrijven maar behandelen cement of bouwmaterialen. De ‘echte’ havenbedrijven met volumeverplichtingen werden niet aangemaand de boetes te betalen’. Volgens Bruyninckx zou voor een aantal onder hen de boete in verhouding nog zwaarder uitvallen dan voor de containeroperatoren. ‘Als het Havenbedrijf gehandeld had volgens het principe van ‘a deal is a deal’ zouden ook deze bedrijven (zeer hard) getroffen geweest zijn’.

Het Antwerpse Havenbedrijf blijft bij zijn voornemen om de boetes met PSA en DP World (drastisch) te verminderen. Dat de boetes als vorderingen moeten opgenomen worden in het jaarverslag, zoals Huts eist, is volgens Bruyninckx ‘een interpretatie van de boekhoudkundige voorschriften’. ‘Het is aan de revisoren om die kwestie uit te klaren.’

Volgende week buigt de Raad van Bestuur van het Havenbedrijf zich over het boetedossier. Bij inning brengen de boetes zeker 70 miljoen euro in het laatje, want dit jaar zullen PSA en DP World waarschijnlijk nog eens circa 20 miljoen euro boete moeten ophoesten wegens het niet halen van hun verplichtingen. Valt er dinsdag geen beslissing dan wordt het dossier doorgeschoven naar de raad van bestuur in januari. Die zal samengesteld zijn op basis van de nieuwe politieke coalitie in Antwerpen. Wel met dezelfde havenschepen, Marc Van Peel (die voorstander is van afschaffing) maar met veel meer N-VA-bestuurders. Of die bereid zijn om zo maar 70 miljoen euro inkomsten links te laten liggen in tijden van crisis, valt af te wachten. Zeker omdat PSA in Antwerpen bakken winst maakt (30 miljoen in 2011). Nu keert de haven elk jaar circa 12 miljoen euro dividend uit aan de stad Antwerpen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud