LNG moet scheepvaart schoner maken

De Høydal, een van de eerste vrachtschepen op LNG, werd speciaal gebouwd om visvoeder te vervoeren - Foto Tersan Shipyard ©Foto Tersan Shipyard

Om schepen minder vervuilend te maken, kan varen op LNG – vloeibaar gemaakt aardgas - een uitkomst bieden. Noorwegen speelt daarbij een voortrekkersrol. De doorbraak in andere Europese landen hangt af van diverse factoren: een duidelijke en eenvormige regelgeving, de aanwezigheid van voldoende laadstations en de economische haalbaarheid.

We staan er doorgaans minder bij stil, maar ook de scheepvaart is een grote bron van vervuiling. De motoren van grote vrachtschepen draaien op ‘heavy fuel oil’ en dat is bepaald geen schone brandstof. ‘Echte troep’, zei een deelnemer aan het seminarie ‘Green Shipping’ deze week in Brussel. Met zware fuel stoten schepen onder meer zwaveloxiden (SOx), stikstofoxiden (NOx), fijn stof en natuurlijk CO2 uit.

Internationale regelgeving bepaalt dat zeeschepen iets aan hun vervuiling moeten doen. De Europese Commissie wil de uitstoot van de scheepvaart tegen 2020 met 40 procent terugdringen. En de International Maritime Organization (IMO) heeft zogenaamde geografische SECA-zones afgebakend waarbinnen de zwaveluitstoot drastisch omlaag moet tegen 2015 (SOx Emiccion Control Areas: momenteel de Noordzee, de Baltische Zee en de zones buiten de kusten van de VS, zie kaart onderaan).

Een van de mogelijkheden om dat doel te bereiken is het gebruik van LNG als scheepsbrandstof. Schepen die op LNG varen, stoten immers geen SOx meer uit, 90 procent minder NOx en 20 procent minder CO2. Bestaande schepen kunnen worden aangepast – waarbij vooral ruimte moet worden gevonden voor de LNG-tanks – of bij nieuwbouw kunnen reders van meetaf aan voor LNG-motoren kiezen. Daaraan hangt wel een stevig prijskaartje: 10 tot 30 procent meer dan een klassiek vrachtschip.

Een tweede probleem is het tanken van brandstof. In de havens moeten voldoende laadstations beschikbaar zijn waar de schepen kunnen bunkeren. Een bunkerschip met LNG kan eventueel ook een oplossing bieden. Diverse sprekers op het Green Shipping-seminarie wezen ook op de noodzaak van een uniforme regelgeving, zowel op technisch vlak als inzake veiligheid. Ook de LNG-prijs is een issue. De marktprijs van LNG bedraagt zowat de helft van die van zware fuel, maar door transport- en distributiekosten en de geringe (of onbestaande) concurrentie kost LNG ‘aan de pomp’ uiteindelijk ongeveer even veel als zware fuel.

Ferry's

Noorwegen is het land dat het verst gevorderd is in de scheepvaart op LNG. Dat heeft te maken met de milieugevoeligheid van de Noren, maar ook met hun ruime aardgasreserves. In de Noorse wateren varen momenteel al 42 schepen op vloeibaar aardgas, een aantal dat de komende drie jaar naar verwachting zal verdubbelen. Een groot deel van de schepen op LNG zijn ferry’s. Dat is niet verwonderlijk: veerschepen kunnen de meerkosten makkelijker doorrekenen aan hun klanten, de passagiers, autobestuurders of truckers.

In ons land heeft de haven van Antwerpen het voortouw genomen en daarbij Exmar als strategische partner voor LNG-bunkering in de arm genomen. Het is de bedoeling volgend jaar te starten met de bouw van een LNG-bunkerschip, zodat de brandstof vanaf 2015 beschikbaar is in de haven.

Een definitieve oplossing voor schone scheepvaart kan LNG niet bieden, wel een ‘interimoplossing op lange termijn’, zoals Max Strotmann, kabinetsmedewerker van eurocommissaris Siim Kallas (transport), het verwoordde. We blijven immers met een fossiele, niet hernieuwbare brandstof werken, terwijl de CO2-uitstoot hoog blijft.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud