Machtsstrijd over De Lijn is open

©ID / Photo Agency

Vervoersmaatschappij De Lijn voert strijd om een krimpscenario zoveel mogelijk te beperken. Het bedrijf voelt nattigheid nu het een deel van de regie over het netwerk moet afgeven.

Onder de waterlijn wordt hevig strijd gevoerd wie in de toekomst de touwtjes van het openbaar vervoer in handen krijgt. Vlaanderen heeft via nieuwe regionale bestuurders een zitje in de raad van bestuur van spoorbedrijf NMBS gekregen. Een vraag van federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) om bij De Lijn een federale bestuurder te krijgen, botste op een njet van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

Steden

1 miljard
De Vlaamse regering keert elk jaar 1 miljard euro subsidie uit aan De Lijn.

Bij De Lijn is het grote machtsspel begonnen sinds de opstart van de gesprekken over de invoering van ‘vervoersregio’s’. Die worden bemand door mensen van De Lijn, de afdeling Wegen en Verkeer, het departement Mobiliteit, de NMBS en het spoor, maar ook de burgemeesters van alle steden en gemeentes.

De beslissing past in een hervorming die eind 2015 door de Vlaamse regering is afgesproken. Het treinnet wordt de ruggengraat van het openbaar vervoer, waar De Lijn zich op zal integreren. Zelf zal het Vlaamse vervoersbedrijf zich voortaan concentreren op een net van grote kernlijnen die niet langer door heel Vlaanderen zullen meanderen.

Taxi

De reiziger zal via lokale buslijnen kunnen overstappen op het kernnet. Het laatste stuk tussen halte en voordeur wordt ingevuld door stads- en streekvervoer, waar De Lijn zeggenschap over kwijt raak.

Hoe dat wordt ingevuld - van taxi over busjes van gemeente of OCMW tot autodelen - wordt een taak voor de vervoersregio’s. In de Westhoek, Aalst, Mechelen en Antwerpen is het de bedoeling het nieuwe model volgend voorjaar in de praktijk uit te testen.

Macht en centen

20%
De kostendekkingsgraad - de inkomsten die De Lijn uit eigen werking haalt - is met 20 procent een van de laagste van Europa.

De vervoersregio’s worden bij De Lijn op veel scepsis onthaald. Volgens de vakbonden gaat het om een verdoken krimpscenario voor De Lijn. In een eerste fase verschuift een budget van 67 miljoen voor de belbussen - die verdwijnen - van De Lijn naar de vervoersregio’s.

Die zullen moeten bikkelen om elk hun deel van de koek te krijgen. De Lijn waarschuwt voor versnippering die het aanbod minder efficiënt zal maken, maar de echte inzet is macht en centen.

Liberalisering

De Lijn ziet het niet echt zitten dat politiek en burgemeesters gaan beslissen over trajecten. Er is ook veel wrevel dat de regie over het openbaar vervoer meer en meer verschuift naar het departement Mobiliteit, de administratie van Weyts. Op langere termijn vreest De Lijn dat de Vlaamse regering richting 2020 - wanneer verdere liberalisering op tafel ligt - nog meer budgetten zal wegschuiven.

Er is sprake dat het streekvervoer slechts het begin is en Vlaanderen ook privéconcurrentie wil toelaten op het aanvullende net. De Lijn zou dan alleen nog vrij spel hebben op het hoofdnet.

De Lijn krijgt van de Vlaamse regering een jaarlijkse subsidie van 1 miljard euro. De kostendekkingsgraad - de inkomsten die De Lijn uit eigen werking haalt - is met 20 procent een van de laagste van Europa. De Lijn-topman Roger Kesteloot is bezig met een interne reorganisatie. Door de schrapping van 12 regionale kantoren gaat het mes in een waterhoofd van managementstructuren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud