Meer ernstige arbeidsongevallen in Antwerpse haven

Havenarbeid in de Antwerpse haven, het blijft een gevaarlijke job ©Wim Kempenaers

Het aantal ongevallen bij havenarbeiders in de Antwerpse haven blijft al jaren stabiel. Maar de ongevallen waren wel ernstiger. Werkgeversorganisatie Cepa startte met allerlei initiatieven om de veiligheid te verhogen.

Havenarbeid blijft nog altijd een van de meest risicovolle jobs in het land. Alhoewel het aantal arbeidsongevallen bij havenarbeiders in de Antwerpse haven de afgelopen vier jaar min of meer constant is gebleven, wordt men jaarlijks wel enkel keren opgeschrikt door zware ongevallen, zelfs met overlijdens. Vorig jaar waren er drie ongevallen met dodelijke afloop: een vorkliftongeval bij Euroports, een ongeluk met een onderhoudstechnicus bij DP World en een incident bij het lossen van buizen bij Zuidnatie.

Op vlak van ernstige ongevallen scoorden 2017 en 2018 niet goed. Er werden meer arbeidsongevallen vastgesteld met blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit dan de jaren voordien, zo blijkt uit cijfers van verzekeringsmakelaar Vanbreda. Die had in 2017 meer dan 50 procent van de 8.800 Antwerpse havenarbeiders in haar verzekeringsportefeuille. Ondertussen is het aantal havenarbeiders in de Antwerpse haven opgelopen tot 9.330.

In 2017 hadden we 82 arbeidsongevallen met blijvende invaliditeit, bijna dubbel zoveel als het jaar voordien.
Geert De Krem
Expert arbeidsongevallen Vanbreda

'Op de kaai is het aantal ongevallen in 2017 fel verminderd in vergelijking met 2012 en 2013', zegt Geert De Krem. 'Dat is goed nieuws. Zeker omdat de tewerkstelling de afgelopen jaren fors is gestegen en het aantal verzekerde arbeiders is toegenomen. Maar we zien wel dat de schadelast in vergelijking met 2016 fors is gestegen van 5,7 naar 8,2 miljoen euro'. Dat toont aan, aldus De Krem, dat er meer schadegevallen zijn met blijvende arbeidsongeschiktheid. 'In 2016 zaten we aan 47 arbeidsongevallen met blijvende invaliditeit, in 2017 aan 82.'

Uit voorlopige cijfers voor 2018, zo is bij de verzekeraar te horen, blijkt dat de schadelast vorig jaar gelijkaardig zal zijn als die in 2017. 'Preventie blijft dus heel cruciaal'.

De zwaarste ongevallen, zo blijkt uit de 'havenbarometer' van Vanbreda, vinden plaats in de stukgoedsector, het klassieke lossen en laden van staal, papier, fruit, zakken en grote projectladingen. Stukgoed is ook de meest arbeidsintensieve sector. Er is ook een opmerkelijke stijging van de schadelast in de roro-sector, het lossen en laden van auto's en trucklading.

Knipperlicht

'Het aantal dagen afwezigheid als gevolg van een arbeidsongeval is inderdaad gestegen', zegt directeur Guy Vankrunkelsven van Cepa, 'en dat heeft bij ons een knipperlicht doen branden'. De werkgeversorganisatie Cepa, die de havenarbeid bij alle havenbedrijven in de Antwerpse haven organiseert, startte daarom vorig jaar allerlei initiatieven op om de veiligheid te verbeteren.

'Vorig jaar waren er drie ongevallen met dodelijke afloop'
Guy Vankrunkelsven
Directeur werkgeversorganisatie Cepa

Volgens Vankrunkelsven zijn er meer ernstige letsels omdat veel meer met zwaardere goederen en machines wordt gewerkt. Ook de interactie tussen machines, vorkheftrucks, straddle carriers en de havenarbeider op de kade blijft een groot risico. 'We startten een actieplan op om heftrucks uit te rusten met dodehoekpreventie en we zetten bedrijven aan om op de kaai een verkeersplan uit te tekenen om de zones waar machines en mensen actief zijn, duidelijk te scheiden'.

Cepa startte ook een sensibiliseringscampagne om het aantal 'slip and tip'-ongevallen en letsels aan handen en vingers zoveel mogelijk te verminderen. Vankrunkelsven: 'Beide zijn goed voor 30 procent van onze arbeidsongevallen. Als we dat soort accidenten kunnen verminderen, zijn we al een heel eind'.

Opmerkelijk is ook dat het aantal arbeidsongevallen van en naar het werk in 2017 bijna verdubbelde tot 109, het hoogste aantal in zes jaar. Tegelijkertijd verdubbelde ook de schadelast tot 1,5 miljoen euro. Volgens Guy Vankrunkelsven van Cepa heeft dat vooral te maken met de toename van het aantal havenarbeiders dat met de fiets naar het werk komt. 'Elk ongeval gaat meestal gepaard met ernstig letsel'.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud