Minder treinen op spoor dan in crisisjaar 2009

Diefstallen van koper werden vorig jaar succesvol aangepakt ©Photo News

Het aantal treinen op het Belgisch spoor is in 2013 gezakt tot het laagste niveau in zes jaar, een daling die volledig op rekening komt van het goederenvervoer. Dat blijkt uit cijfers van Infrabel, de infrastructuurbeheerder die vorig jaar opnieuw met winst afsloot.

In 2013 wees Infrabel in totaal 1,62 miljoen rijpaden toe aan de 15 spoorwegoperatoren die actief zijn op het Belgische spoornet. Het overgrote deel daarvan werd uiteraard benut door de NMBS en haar dochter, de spoorvrachtmaatschappij NMBS Logistics. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoornet.

Meer concreet betekent dit dat er elke dag gemiddeld 4.447 treinen reden op het Belgische spoor. Dat is het laagste cijfer sinds 2008 en zelfs minder dan het absolute crisisjaar 2009 toen het vervoer van vracht per spoor in mekaar stortte en er dagelijks 4.452 treinen reden waarvan 480 goederentreinen. Dat blijkt uit navraag bij Infrabel (zie tabel).

In 2008 reden er gemiddeld dagelijks nog 701 goederentreinen door ons land, een jaar later was een derde daarvan verdwenen. Na een licht herstel in 2010, bleef hun aantal jaar op jaar verminderen. De treinramp in Wetteren en het ongeval in Remersdaal vorig jaar hadden een uitzonderlijk negatieve impact. Daarvoor waren er de sluitingen van Opel, Ford en ArcelorMittal in Luik.

Maar het valt op dat de laatste vier jaar het aantal passagierstreinen ook lichtjes is gedaald, hoewel de NMBS tot nog toe elk jaar een toename van het aantal reizigers meldde. Dat is allicht te wijten aan de toename van het aantal dubbeldektreinen, het gebruik van langere treinen en het schrappen van quasi lege treinen. Daardoor steeg de bezettingsgraad.

Een stabilisatie van het globaal aantal treinen betekent ook dat de commerciële inkomsten van Infrabel ter plaatse trappelen, ware het niet dat de tarieven voor de rijpaden elk jaar geïndexeerd worden. NMBS-baas Jo Cornu liet zich onlangs ontvallen dat de prijzen voor rijpaden voor passagierstreinen tot de hoogste van Europa behoren.

'Voor de opmerkingen van Cornu kan ik begrip tonen', aldus Marc Smeets, CFO van Infrabel. 'Het probleem is dat elk Europees land een andere manier heeft om zijn openbare spoordienst te financieren'. Het ene land steunt de vervoersmaatschappij via hoge exploitatievergoedingen om hogere infrastructuurkosten te compenseren, een ander doet het omgekeerd. 'Op termijn is Europese harmonisatie nodig'.

Maar voorlopig is een nieuwe tarievenstructuur bij Infrabel voor de spooroperatoren niet aan de orde. 'We hebben daarover gesproken de voorbije maanden, naar aanleiding van de reorganisatie van het spoor - afschaffing van NMBS Holding - maar we houden ons aan de bestaande formule, een wijziging is op korte termijn niet aan de orde'.

Infrabel sloot het boekjaar af met een bedrijfskasstroom of ebitda van 29 miljoen, dat is een daling met 11 miljoen. De winst voor belastingen bedroeg 24 miljoen tegenover 13 miljoen in 2012. Door de verdeling van de schulden van NMBS Holding over NMBS en Infrabel, heeft de infrastructuurbeheerder sinds 1 januari nu 1,8 miljard schulden op zijn balans

'Maar het is onze ambitie om ook dit jaar positief af te sluiten', aldus Smeets. Net als de voorbije jaren plant Infrabel ook dit jaar investeringen voor een bedrag van circa 1 miljard. Vorig jaar kreeg de onderneming 761 miljoen euro investeringsdotaties, de rest werd gefinancierd met eigen middelen en uit het GEN-fonds. Daarnaast ontving Infrabel 210 miljoen exploitatiesubsidies.

'Stiptheid en veiligheid blijven onze prioriteiten', klinkt het. Op dat eerste vlak was de balans niet goed, de stiptheid zakte vorig jaar van 87,2 naar 85,6 procent. Maar het aantal seinoverschrijdingen daalde wel van 75 naar 56, het aantal kabeldiefstallen van 1.362 naar 751 en het aantal ongevallen op overwegen van 52 naar 42, die balans oogt dus wel positief.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud