NMBS eist 40 miljoen van AnsaldoBreda

De NMBS heeft vorige week bij een Nederlandse rechtbank een eis tot schadevergoeding ingeleid tegen de Italiaanse treinbouwer AnsaldoBreda ten belope van 27 miljoen. Dat meldt de Belgische spoorwegmaatschappij in een persbericht. Met een eerdere claim wegens laattijdige levering erbij, komt het totale bedrag op 40 miljoen.

'Het bedrag (27 miljoen) moet de geleden schade compenseren als gevolg van het niet leveren van rijklare V250-stellen voor de internationale hogesnelheidsverbinding Fyra. Het gaat om een voorlopig bedrag', zo staat in het communiqué.

Begin juni annuleerde de Belgische spoorwegmaatschappij de bestelling van 3 Fyra's. Ze deed dat omdat uit verschillende technische rapporten bleek dat de treinen te veel problemen vertoonden om op kort termijn weer rijklaar te zijn.

De hogesnelheidsdienst tussen Brussel en Amsterdam met de Fyra werd op 17 januari wegens aanhoudende mankementen stilgelegd, nauwelijks zes weken nadat de nieuwe dienst was opgestart.

De Belgische Dienst voor de Interoperabiliteit en Veiligheid van de Spoorwegen (DVIS), de overheidsinstantie die waakt over de veiligheid van het spoor, vaardigde op 18 januari een formeel rijverbod voor de commerciële Fyra-dienst uit.

Eerder al claimde het spoorbedrijf een contractueel vastgelegde boete voor laattijdige levering van 12,7 miljoen EUR. Ansaldo had normaal nog voor 2010 de drie treinstellen moeten leveren..

Daarnaast wil de NMBS nu een vergoeding voor zowel 'rechtstreekse als onrechtstreekse opgelopen materiële schade' voor een bederag van circa 27 miljoen euro. De totale eis bedraagt dus ongeveer 40 miljoen EUR.

De rechtstreekse schade slaat onder andere op kosten verbonden aan homologatie voor het materieel, onderhoudskosten en kosten voor marketing, catering en personeel, aldus nog het bericht.

De onrechtstreekse materiële schade betreft de gederfde marge wegens de niet-levering van de V250-stellen, alsook de interestlasten op de betaalde voorschotten.

Dat de eis bij een Nederlandse rechtbank werd ingediend, komt omdat de contracten tussen NS en NMBS enerzijds en AnsaldoBreda anderzijds destijds volgens Nederlands recht werden opgesteld.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud