Advertentie
Advertentie

NMBS kan ook na 2019 monopolie behouden

©Photo News

De fracties van het Europees Parlement willen de liberaliseringsvoorstellen van de Commissie voor het spoor sterk inperken. Als ze hun zin krijgen betekent dit dat de NMBS de facto zijn monopolie voor het binnenlandse reizigersvervoer ook na 2019 kan behouden.

Dat blijkt uit een toespraak van Saïd El Khadraoui (sp.a), lid van de commissie Transport van het Europees Parlement, deze vrijdagvoormiddag op de B-Mobility Day georganiseerd door NMBS Holding. De fracties kwamen donderdagavond tot een akkoord om de voorstellen van de Europese Commissie sterk af te zwakken. Die wil vanaf 2019 het binnenlands reizigersvervoer per spoor volledig liberaliseren. 'De plannen van de Commissie om alle openbare spoordiensten aan te besteden en over minstens drie verschillende contracten te verspreiden zijn onaanvaardbaar en onwerkbaar', aldus El Khadraoui.

'Voor kleine landen als België heeft het geen zin dat maximum één derde van het totale binnenlandse spooraanbod per aanbesteding mag gegund worden'. Landen worden daarom - volgens het voorstel van de fractieleden - opgedeeld in vier categorieën in functie van de grootte van hun treinaanbod. Voor ons land zou dat betekenen dat tot 75 procent van het verkeer in één contract mag gegoten worden. Enkel voor landen als Frankrijk en Duitsland zou het Commissie-voorstel behouden blijven, tenminste als het afhangt van de fractieleden.

Monopolie

Bovendien willen die parlementsleden dat een overheid ook na 2019 toch kan verzaken aan een aanbesteding en de openbare dienstverlening direct toewijst aan zijn nationale spoorwegmaatschappij, in ons land dus aan de NMBS. 'Dat contract zou dan wel gekoppeld zijn aan zeer strenge voorwaarden inzake stiptheid, klantentevredenheid enz, kwaliteit van de treinen enz'. Als de maatschappij daar niet aan beantwoordt, zou de overheid na afloop van het contract wel een aanbesteding moeten houden. Het bestaande binnenlands monopolie van de NMBS zou in dat scenario dus blijven.

Het tegenvoorstel dat de Europese Parlementsleden gisteren uitwerkten wordt dinsdag besproken in de commissie Transport, zo zei Khadraoui nog, in februari zal het voltallige parlement het bespreken en dan wordt teruggekoppeld met de lidstaten. Maar Khadraoui verwacht dat dit pas na de verkiezingen in mei zal gebeuren. Wie alvast tevreden zal zijn met deze ontwikkeling is onder meer de nieuwe spoorbaas Jo Cornu. Hij zei in zijn openingstoespraak dat eerst een degelijke technische harmonisatie en standardisatie nodig is, alvorens sprake kan zijn van een liberalisering.

Eén stekker

'Ik wil één stekker voor alle stopcontacten. Wat de Commissie nu voorstelt - compatibiliteit tussen spoormaterieel en infrastructuur - is onvoldoende. Het betekent dat er verschillende stekkers nodig blijven waar adaptors moeten aangesloten worden die dan toch niet doen wat je wil'. Cornu verwijst daarmee naar de tientallen verschillende signalisaties en elektrificatiesystemen binnen de EU die de kosten voor de aankoop van trein fors de hoogte injagen. In een interview, dat morgen in de krant verschijnt, gaat hij daar verder op in.

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud