NMBS-personeel moet ‘meer op de klok kijken'

Jo Cornu hoopt op een nieuwe beheersovereenkomst voor de verkiezingen van einde mei.

Jo Cornu, de nieuwe CEO van de NMBS, wil dat meer dan 90 procent van de treinen op tijd rijdt, dat is volgens de statistieken met een vertraging met maximum zes minuten.

Cornu sprak die ambitie vanavond uit in het Canvas-programma Terzake. Hij wees er nog op dat in andere landen vaak een andere definitie van stiptheid wordt gebruikt. Naar eigen zeggen zijn stipte treinen veruit de grootste bekommernis die hij bij de klanten van de NMBS heeft vastgesteld. Het streefdoel van 90 procent ligt overigens onder de doelstelling van 91 procent die in het beheerscontract 2008-2012 staat. Die overeenkomst werd nog altijd niet vernieuwd.

Volgens Cornu is zowat de helft van de vertragingen te wijten aan externe omstandigheden, zoals pannes op het spoornet, en wordt de andere helft door de NMBS zelf veroorzaakt. ‘Daarvan is nog eens de helft te wijten aan pannes van locomotieven en motorstellen. Die zijn onvoldoende betrouwbaar.’ Zelfs het meest recente type, de Desiro van het Duitse Siemens, voldoet volgens de NMBS-baas niet.

De resterende vertragingen zijn volgens de spoorbaas te wijten aan ‘interne NMBS-oorzaken’, zoals treinbestuurders die zonder reden te laat vertrekken. ‘Dat is een vraag naar meer discipline’, aldus Cornu, die in een brief aan zijn personeelsleden heeft gevraagd om ‘meer op de klok te kijken’.

Cornu zei dat er momenteel een plan voorligt om tot een kasstroomevenwicht te komen, zodat de NMBS in staat is om met haar eigen inkomsten de rente op de schulden af te lossen. Eind januari wil hij het budget van de spoorwegmaatschappij laten goedkeuren, om daarna de sociale onderhandelingen met de vakbonden aan te vatten.

Vooraleer uitspraken te doen over eventuele besparingen wacht Cornu de nieuwe beheersovereenkomst af. ‘Ik hoop dat die er nog voor de verkiezingen zal zijn’, zei hij.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud