Noordzee Helikopters uit financiële gevarenzone

Het helikopterbedrijf NHV is het afgelopen jaar door zwaar weer gegaan. ©RV DOC

Het helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV) heeft zijn balans gesaneerd. Dat gaat gepaard met de omzetting van bijna 250 miljoen schulden in kapitaal en nieuwe afspraken met de banken. Het geschil met ex-CEO Eric Van Hal is bijgelegd.

Afgelopen zomer bleek dat het Oostends helikopterbedrijf NHV door zwaar weer ging. Het had in 2019 zijn verliezen fors zien oplopen en zag in de eerste jaarhelft daarbovenop af door de gevolgen van de coronacrisis. Vooral in de voor NHV belangrijke afdeling olie & gas - het transport van en naar olie- en gasplatformen - zakte het aantal vlieguren fors.

In afwachting van een structurele oplossing verstrekten de banken de Oostendse groep toen op korte termijn betalingsfaciliteiten onder de vorm van lagere schuldaflossingen. NHV bedong ook een uitstel van betaling van bepaalde belastingen en maakte gebruik van het systeem van de tijdelijke werkloosheid. De kosten op het hoofdkantoor werden zoveel mogelijk verlaagd en investeringen werden uitgesteld of geannuleerd. De vloot werd geoptimaliseerd.

Witte rook

Een definitieve oplossing bleef toen nog uit. Maar na enkele maanden getouwtrek en onderhandelen bereikten de betrokken partijen onlangs een akkoord, waardoor de financiële structuur van NHV wordt versterkt, vernam De Tijd.

De deal bestaat vooral uit de omzetting van een groot deel van een obligatielening en van aandeelhoudersleningen van hoofdaandeelhouder Ardian in kapitaal. Het gaat in totaal om een bedrag van 238 miljoen euro. Ter vergelijking: eind 2019 stonden er voor 463 miljoen schulden op de balans van NHV.

Parallel stemden de banken van NHV onder meer in met een verlenging van de betalingstermijnen op bestaande leningen, waardoor het helikopterbedrijf financiële ademruimte krijgt. Bijkomende details over de deal zijn niet bekend.

Geschil bijgelegd

Maar dat waren niet de enige problemen van NHV. Afgelopen herfst bleek dat Ardian en ex-CEO Eric Van Hal een juridisch robbertje uitvochten voor de arbitragerechtbank Cepani. De zaak draaide rond de waardering van de aandelen en van een aandeelhouderslening van Van Hal, die in maart 2019 ontslagen werd als topman van het helikopterbedrijf.

Dat geschil is nu bijgelegd. Volgens onze informatie verkocht de voormalige topman van Noordzee Helikopters een groot stuk van zijn aandeelhouderslening aan NHV door aan Ardian. Hij verkocht ook zijn aandelen in het bedrijf aan het Franse investeringsfonds. Van Hal is nu enkel nog bestuurder, adviseur en een (kleine) schuldeiser van het helikopterbedrijf.

238 miljoen
omzetting in kapitaal
Er werd naar aanleiding van de sanering van de balans van NHV voor 238 miljoen euro aan leningen omgezet in kapitaal.

Daarmee zijn de meeste banden doorgeknipt met het bedrijf dat hij meer dan 20 jaar geleden oprichtte met zijn stiefbroer en ex-Seaking-piloot Jef De Kinder.

Onder hun impuls ging NHV zich specialiseren in diensten aan de offshoresector, de beloodsing van schepen, het vervoer van onderhoudstechnici naar windmolenparken en reddingsoperaties op zee. Op land verzorgt het medische repatriëringsvluchten en orgaantransporten. De familie Plouvier en de investeerder William Wilford ondersteunden het bedrijf aanvankelijk financieel. Zij werden in 2013 afgelost door het Franse investeringsfonds Ardian. Dat heeft voortaan bijna alle aandelen van NHV (98%) in handen, het management de rest (2%).

Van Hal werd in maart 2019 ontslagen als CEO van het helikopterbedrijf. De ondernemer en de raad van bestuur van NHV hadden toen 'andere visies op de toekomst van het bedrijf', zoals dat heet. Hij was evenwel nog bestuurder én aandeelhouder gebleven.

Van Hal was onbereikbaar voor commentaar en bij NHV houdt men de lippen stijf op elkaar over de details van de deal.

Duitse leger

NHV kan zich ook optrekken aan enkele nieuwe contracten die het de voorbije maanden afsloot. De Oostendse groep gaat onder meer helikopters verhuren aan en onderhouden voor de Bundeswehr, het Duitse leger. In de strategische olie- en gasbranche - die bijna twee derde van de omzet vertegenwoordigt - sloot Noordzee Helikopters nieuwe contracten met de oliereus Shell en de olie- en gasgroep Spirit Energy.

Dat zal evenwel niet volstaan om de effecten van de coronacrisis te compenseren. Die zette de activiteit in meerdere basissen van NHV tijdelijk op een laag pitje. De heropleving van de activiteit in de zomermaanden volstond niet om de cijfers van 2019 te kunnen evenaren. Volgens onze informatie zal de groepsomzet voor het boekjaar 2020 ongeveer een vijfde lager uitkomen dan in 2019.

NHV had 2019 afgesloten met een omzet van 165 miljoen euro (-3%), een brutobedrijfswinst van 43 miljoen euro en een bedrijfsverlies van 3,9 miljoen.

Kerncijfers NHV

Omzet (2019): 165 miljoen euro

Brutobedrijfswinst (ebitda): 43 miljoen euro

Bedrijfsverlies: 3,87 miljoen euro

Oprichtingsjaar: 1997

Aantal medewerkers: 550

Aandeelhouders (na herkapitalisatie): het investeringsfonds Ardian en het management

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud