Oorlog over sociale verkiezingen bij De Lijn

Na een vonnis van de Antwerpse arbeidsrechtbank wil De Lijn de sociale verkiezingen van mei uitstellen. De vakbonden weigeren dat.

In mei vinden bij bedrijven in heel België sociale verkiezingen plaats. Daarop komt mogelijk één uitzondering: De Lijn. De directie van de Vlaamse vervoersmaatschappij wil de op 14 mei geplande verkiezingen uitstellen. Dat vernam De Tijd. 

De maatregel is het gevolg van een vonnis van de Antwerpse arbeidsrechtbank maandag. Op vordering van de drie vakbonden vernietigde de rechtbank het plan van De Lijn om de zes ondernemingsraden en zes Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) te vervangen door één ondernemingsraad en drie CPBW's. Volgens De Lijn is dat logisch omdat het bedrijf voortaan uit één technische bedrijfseenheid bestaat. Door een grote reorganisatie verdwenen de vijf provinciale entiteiten en verschoven hun taken grotendeels naar de hoofdzetel in Mechelen.

Maar volgens de arbeidsrechtbank werkt De Lijn, ondanks de aangekondigde reorganisatie, in de praktijk nog altijd via de entiteiten. Daarom verplichtten de rechters De Lijn opnieuw sociale verkiezingen voor zes ondernemingsraden en zes CPBW's te organiseren.

Herbeginnen

'Een onmiddellijk gevolg van dit vonnis is dat de procedure voor de sociale verkiezingen moet herbeginnen', schrijft De Lijn in een interne mededeling aan het personeel, die De Tijd kon inkijken. 'De sociale verkiezingen kunnen in mei niet doorgaan. De gesprekken zijn opgestart om een nieuw moment te prikken voor de sociale verkiezingen.'

De vakbonden reageren woest. Volgens de socialistische ACOD, de grootste en meest militante vakbond bij De Lijn, verplicht de rechtbank het bedrijf 'onverwijld' de verkiezingen te organiseren en hoeft de lopende procedure niet hernomen te worden. 'Het terugdraaien van de al genomen handelingen kan onherstelbare schade tot gevolg hebben: de nietigheid van de sociale verkiezingen', stelt topvrouw Rita Coeck in een brief aan directeur-generaal Roger Kesteloot. Het ACOD diende daarom een klacht in bij de bevoegde inspectiediensten.

Als De Lijn de verkiezingen uitstelt, zijn we vertrokken voor een rondje rechtbanken.
Jo Van der Herten
Vakbondsman ACV

Ook het christelijke ACV zit op die lijn. 'We hebben dit bericht moeten lezen op het intranet', zegt vakbondsman Jo Van der Herten. 'We zijn van mening dat niets aan de kalender veranderd moet worden. Als De Lijn de verkiezingen uitstelt, zijn we vertrokken voor een rondje rechtbanken. Dan moeten we De Lijn in gebreke stellen omdat ze de verkiezingen de facto dwarsboomt.'

Dag X

Het protest van de christelijke vakbond is opmerkelijk. Het ACV was in 2018 de enige vakbond die de cao over de reorganisatie tekende en mogelijk maakte. 'In die cao stond niets over het beknotten van het sociaal overleg, integendeel', zegt Van der Herten.

De discussie valt op een pikant moment. Vrijdag is dag X bij De Lijn, de dag van de officiële aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum aankondigt. De vakbonden eisen dat het bericht daadwerkelijk verschijnt. 

Maar De Lijn houdt voet bij stuk. 'Omdat de eerdere stappen helemaal in het concept van één ondernemingsraad en drie CPBW’s zijn opgemaakt, impliceert dat dat we de voorgaande stappen opnieuw moeten doorlopen', zegt woordvoerster Astrid Hulhoven. De Lijn wil de sociale verkiezingen onverwijld en op correcte wijze organiseren en hoopt in overleg met de vakbonden snel een nieuwe datum te kunnen bepalen.


 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud