Advertentie

Politie in actie tegen sociale fraude in transportsector

De autoriteiten in ons land zijn binnengevallen bij enkele transportbedrijven in het kader van een onderzoek naar sociale fraude. Er werden mensen opgepakt voor verhoor en voertuigen in beslag genomen. Ook in het buitenland waren er huiszoekingen.

Het nieuws werd eerst gemeld door enkele media en daarna bevestigd door het federaal parket, dat een persbericht uitstuurde.

In totaal voerde de federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen, samen met de sociale inspectie, dinsdag 12 huiszoekingen uit, onder andere in Brussel, Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, Hamme en Pervijze. Er zijn ook grote transporteurs bij betrokken, zoals Van Dievel in Mechelen, waar de huiszoeking dinsdag om 15 uur nog steeds aan de gang was.

Daarbij werden twee mensen meegenomen voor een grondig verhoor. 'De onderzoeksrechter zal later beslissen over hun eventuele verdere aanhouding', aldus het federaal parket. Bovendien werden in België 10 voertuigen in beslag genomen

Het federaal parket zegt zich geëngageerd te hebben om de strijd aan te binden met ernstige en georganiseerde sociale fraude. Daarbij is ook sprake van fraude waarbij misbruik wordt gemaakt van de Europese regels inzake grensoverschrijdende tewerkstelling van personeel, 'wat aanleiding kan geven tot ontwrichtende praktijken van sociale dumping'. 

Criminele organisatie

In het kader van die problematiek heeft het federaal parket een onderzoeksrechter van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, gelast met een gerechtelijk onderzoek naar de praktijken van een mogelijke criminele organisatie die handelt vanuit Slovakije en Portugal, en die zou worden geleid door een Fransman.

De vermoedelijke criminele organisatie helpt op een georganiseerde wijze de Belgische sociale wetgeving te ontduiken.
Federaal parket
Persbericht

Deze organisatie wordt er volgens het federaal parket van verdacht Belgische transportondernemingen bij te staan in het oprichten van een dochteronderneming in Slovakije of Portugal.

Het vermoeden bestaat dat de Belgische transportondernemingen hun activiteiten in werkelijkheid gewoon voortzetten vanuit België, en de Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs ten onrechte tewerkstellen volgens de minder gunstige Slovaakse en Portugese wetgeving. Zo helpt de vermoedelijke criminele organisatie op een georganiseerde wijze de Belgische sociale wetgeving te ontduiken.

'Duidelijk signaal dat sociale dumping aangepakt wordt'

Philippe De Backer, staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude, noemt de invallen van de politie bij drie Belgische transportondernemingen die verdacht worden van sociale fraude een 'duidelijk signaal'. Hij pleit er ook voor om werk te maken van 'eenvoudige en duidelijke controleerbare regels op Europees niveau'.
   
'Dit is een duidelijk signaal dat sociale dumping aangepakt wordt dankzij een goede samenwerking tussen justitie, politie en inspectiediensten', zegt De Backer. 'Wie de regels aan zijn laars lapt, wordt aangepakt. De uitwassen worden bestraft. De transportsector is een internationale sector. Sterk gecoördineerde acties op Europees niveau, zoals deze, zijn dus nodig voor een eerlijk speelveld voor bedrijven die wel correct de regels volgen.'

Volgens De Backer is het daarnaast ook nodig om ook werk te maken van 'eenvoudige en duidelijk controleerbare regels op Europees niveau voor eerlijke concurrentie in Europa'. 'Het is aan transportcommissaris Violeta Bulc om met een pakket maatregelen te komen om de EU-wetgeving inzake wegvervoer te verduidelijken, correct te interpreteren en indien nodig te herzien.'

Het gerechtelijk onderzoek heeft betrekking op drie Belgische transportondernemingen die een beroep zouden doen op de diensten van de vermoedelijke criminele organisatie. Het betreft transportondernemingen uit Diksmuide, Hamme en Mechelen. Het federaal parket geeft de namen echter niet vrij.

In Mechelen gaat het alvast om de grote transporteur Van Dievel, vernam De Tijd en bevestigde het bedrijf. In Hamme is Rosantra betrokken, ook een grote speler en vorig jaar nog Transporteur van het Jaar. Rosantra wou geen commentaar kwijt. In Diksmuide gaat het volgens enkele bronnen om Maes Transport. Dat bedrijf wou evenmin commentaar geven.

Deze ondernemingen worden ervan verdacht in de periode van 2014 tot nu tussen 6 à 7 miljoen euro aan sociale bijdragen te hebben ontdoken.

Frankrijk

Het onderzoek wordt verder ook gevoerd in samenwerking met het Franse parket van Colmar en de Franse gendarmerie. De vermoedelijke criminele organisatie biedt haar diensten immers ook aan aan verschillende Franse transportondernemingen. Om die reden werd niet alleen een gezamenlijk team opgericht met de bevoegde Franse gerechtelijke autoriteiten, maar werden dinsdag eveneens gelijktijdig huiszoekingen uitgevoerd in Frankrijk.

Ook in Portugal en Slovakije werden er, op vraag van de Belgische onderzoeksrechter, telkens twee huiszoekingen uitgevoerd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud