Saverys-rederij Bocimar vrijgesproken voor 'illegale sloop' van zeeschip

©CMB

Bocimar, een dochter van de rederij CMB van de familie Saverys, is niet schuldig bevonden aan de illegale sloop van een zeeschip in Bangladesh.

Het gerecht opende in 2016 een onderzoek naar Bocimar, een dochteronderneming van de rederij CMB. CMB is in handen van drie zonen van Marc Saverys, een telg van de roemrijke Antwerpse redersfamilie Saverys. Bocimar werd beschuldigd van de illegale ontmanteling van 'Mineral Water', een zeeschip van 170.000 ton. Het gevaarte werd ontmanteld op het strand van Chittagong in Bangladesh, dat bekend staat voor de illegale sloop van schepen.

Na klachten van de ngo Shipbreaking Platform opende het parket een onderzoek naar inbreuken op de Europese regels rond de uitvoer en verwerking van afvalstoffen. Volgens de aanklagers hebben Bocimar en CMB die regels bewust proberen omzeilen door het schip via tussenpersonen en na een naamswijziging te dumpen in Bangladesh. En dat terwijl Europese regels voorschrijven dat de sloop van schepen van Europese reders op verantwoorde wijze moet gebeuren.

De advocaten van CMB waren het niet eens met die lezing. Het schip lag in een Chinese haven toen de verkoop beklonken werd met het oog op de recyclage en bevond zich dus niet in Europese wateren. Dat het om een schip onder Europese vlag gaat, deed toen niet ter zake. De regels zijn pas twee jaar geleden in die zin verstrengd.

Uit het strafdossier blijkt niet dat CMB op bedrieglijke wijze een hele constructie heeft opgezet en er bewust voor heeft gezorgd dat het schip zich buiten de territoriale wateren van de EU zou bevinden om de EVOA-regelgeving te ontwijken.
Vonnis Antwerpse rechtbank van eerste aanleg

De rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen geeft CMB nu gelijk. Bocimar heeft volgens de rechter niet 'op een bedriegelijke wijze een hele constructie opgezet' om de Mineral Water buiten Europese wateren te laten varen zodat het de Europese sloopregels kon omzeilen.

De Mineral Water is volgens de rechter niet vanuit 'de territoriale wateren van de Europese Unie vertrokken, evenmin maakte het voor de reis naar het land van bestemming gebruik van de territoriale wateren van de Europese Unie'. Bocimar kan derhalve geen inbreuk worden verweten op de Europese wetgeving.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud