Scheldeloodsen plannen acties

Een loods gaat aan boord van een containerschip op weg naar Antwerpen ©Tim Dirven

De loodsen die schepen begeleiden van en naar de haven van Antwerpen, gaan op 3 september actie voeren uit onvrede met de hervormingsplannen van de Vlaams overheid. Minister Ben Weyts is bereid tot overleg 'maar niet met het mes op de keel'.

'Nee, het gaat niet om een staking', zegt woordvoerder Yves Verspreet van de Beroepsvereniging van Loodsen (BvL), die de rivierloodsen - die schepen begeleiden op de Schelde - en een deel van de kanaalloodsen - die actief zijn op het kanaal Gent-Terneuzen - vertegenwoordigt. Maar om een stiptheidsactie waarbij initieel een minimale dienstverlening verzekerd blijft. Over de vorm van de actie wordt voorlopig niet gecommuniceerd.

Vier eisen

De BvL had op 21 augustus een 'aanzegging tot actie' verzonden aan het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). De beroepsvereniging reageert tegen de nieuwe ziekteregeling van de loodsen, die volgens de BvL een afbouw betekent van het Vlaams ambtenarenstatuut. Bij ziekte betekent dit een totaal inkomensverlies van 75 procent, aldus Verspreet.

De loodsen vragen ook een verzekering tegen inkomensverliezen bij invaliditeit of tijdelijke arbeidsongeschiktheid na een arbeidsongeval.

Volgens Verspreet vraagt de BvL geen hogere verloning maar gaat ze niet akkoord met de wijze waarop de Vlaamse overheid de huidige verloning organiseert. 'We willen gelijk loon voor gelijk werk, maar de Vlaamse overheid maakt de ongelijkheden nog groter.'

'De aankondiging van de geplande actie van de loodsen gaat nu al de wereld rond. Dat is heel slecht voor het internationale imago van onze haven. Nu al is er schade geleden'
Stephan Vanfraechem
Topman Alfaport/Voka

Zo zouden de premies voor kustloodsen, die schepen begeleiden naar de Belgische kusthavens, tot 30 procent hoger liggen dan die van de andere loodsen, zo vertelde de liberale vakbond vorig jaar.

De BvL-loodsen vragen ook om 'de verloedering van de computer soft- en hardware' te stoppen en 'zonder verwijl' budgetten en IT-personeel vrij te maken voor onderhoud, update en de aanschaf van nieuwe toestellen.

Multivalentie

De BvL zegt gesprekken te hebben aangevraagd met het kabinet Weyts over die vier punten maar 'tot op heden hebben we nog geen uitnodiging gekregen', zegt Verspreet. 'De kans dat nog een akkoord kan worden bereikt tegen de deadline van 3 september wordt kleiner met het uur.'

De nieuwe actie van de BvL komt niet als een echte verrassing. Minister Weyts bereikte vorig jaar een ontwerpakkoord met alle loodsen - ook zij die actief zijn op zee en aan de kust - om het loodswezen efficiënter te maken. Daarin is onder meer 'multivalentie' voorzien, waarbij alle loodsen moeten inzetbaar zijn op alle trajecten, zowel op zee, langs de kust, op de Schelde en op het kanaal Gent-Terneuzen.

Loodsen

Vlaanderen telt circa 320 loodsen. De 130 rivier- of Scheldloodsen loodsen schepen van een naar Antwerpen. De 130 zeeloodsen begeleiden schepen vanuit volle zee naar Vlissingen en omgekeerd. De 30 kustloodsen bedienen de kusthavens en de 30 kanaalloodsen zijn actief op het kanaal Gent-Terneuzen.
De rivier- en een deel van de kanaalloodsen worden vertegenwoordigd door de Beroepsverneiging van Loodsen (BvL), de kustloodsen door de associatie voor kustloodsen AVK en het ACOD. De zeeloodsen zijn vooral aangesloten bij het ACOD en het VSOA.

Nu zijn dat vier verschillende disciplines. Maar de BvL heeft zich altijd verzet tegen die multivalentie. Onder druk van acties gaf Weyts vorig jaar toe en moeten de rivierloodsen pas eind 2019 'multivalent' moeten werken.

De BVL is daarom niet te spreken over de uitspraken van de minister in een artikel in Gazet van Antwerpen vrijdag. Daarin uit Weyts kritiek op de afkeurende houding van de rivierloodsen over het nieuwe systeem van multivalente loodsen. 'De vooruitgang kan je soms moeilijk tegenhouden', zei Weyts bij de eedaflegging van de eerste vier van die multi-inzetbare loodsen.

'Schade al geleden'

Bij Alfaport-Voka, dat de havenbedrijven in de Antwerpse haven vertegenwoordigt, betreurt men de geplande actie. 'We hopen dat beide partijen toch rond de tafel gaan zitten om tot een oplossing te komen, zegt topman Stephan Vanfraechem.

'Ik bereid tot overleg maar niet met het mes op de keel'
Ben Weyts
Vlaams minister van Mobiliteit

Maar zelfs nu is er volgens Vanfraechem al schade geleden. 'We hebben deze morgen aan een 400-tal leden in de haven - terminaloperatoren, scheepsagenten, expediteurs - gecommuniceerd dat er maandag mogelijk acties komen en die gaan die boodschap nu op hun beurt aan hun klanten, de internationale rederijen, meedelen. Die zullen op basis daarvan beslissen of ze dit weekend en maandag al dan niet afvaren naar Antwerpen. Eens te meer is dit slecht voor het internationale imago van onze haven want dit gaat de wereld rond'.

Weyts zegt in een reactie bereid te zijn met de loodsen te overleggen maar niet met het mes op de keel. Volgens hem stonden de eisen van BvL dinsdag op de agenda maar was de organisatie niet aanwezig. Voor de eisen over ziekteregeling en verzekering bij arbeidsongevallen moet BvL volgens Weyts aankloppen bij minister van Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans (N-VA).

Inefficiënt

Audit Vlaanderen maakte vorig een lijvig rapport waarin snoeihard werd uitgehaald naar de inefficiëntie van de Vlaamse loodsen. Ze zouden in hun planning, aldus het rapport, totaal geen rekening houden met het aantal schepen dat wekelijks de Vlaamse haven wil aanlopen en verlaten. Het gevolg is dat schepen soms lang moeten wachten voor ze een loods aan boord krijgen.

De loodsen zijn samen met de sleepdienst en de sluiswachters een van de belangrijke schakels in de zogenaamde 'nautische' keten van ons land. Als die mensen actie voeren, zorgt dat onmiddellijk voor grote aan- en afvoerproblemen via schip, met alle gevolgen vandien. Acties van de loodsen kosten de Belgische economie altijd tonnen geld en zorgen tot in het buitenland voor een slechte reputatie van onze havens.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud