Sluiswachters blokkeren bijna 200 binnenschepen

Een geblokkeerd schip voor de sluis van Evergem ©BELGA

De socialistische ambtenarenbond ACOD blokkeerde maandag verschillende sluizen uit protest tegen de hervorming van het ambtenarenstatuut. 200 binnenschepen werden geblokkeerd.

De vakbond startte zondagavond met de blokkering van de sluis van Wijnegem op het Albertkanaal, een van de belangrijkste binnenvaarttoegangswegen tussen Luik en de haven van Antwerpen. Vandaag plaatsten de bij de bonden aangesloten sluiswachters - die afhangen van de overheidsdienst De Vlaamse Waterweg - piketten bij andere sluizen op het Albertkanaal en bij de sluizen van Evergem en Oudenaarde op de Schelde. Later op de dag volgden nog Brugge en Menen.

‘We willen niet dat aan onze ziekteregeling wordt geraakt', zegt algemeen secretaris Jan Van Wesemael van ACOD Overheidsdiensten.

Evergem en Wijnegem zijn de grootste sluiscomplexen voor binnenschepen van het land. Dagelijks passeren er gemiddeld 100 schepen. Door de acties lagen bijna 200 binnenschepen geblokkeerd.

De precieze economische impact is moeilijk in te schatten maar door de 24-urenacties van ongeveer 10 procent van de 450 sluiswachters viel een groot gedeelte van de binnenscheepvaart naar de haven van Antwerpen en in mindere mate de haven van Gent stil.

Ziektedagen

De bonden zijn het niet eens met de plannen van de overheid om het ambtenarenstatuut te hervormen. Die wil dat statutaire personeelsleden na 30 ziektedagen terugvallen op 65 procent van hun loon. Nu is dat 100 procent. Dat zal volgens de bonden een daling van het pensioenbedrag tot gevolg hebben.

We willen ons niet als lammetjes naar de slachtbank laten leiden
Jan Van Wesemael
ACOD Overheidsdiensten

De bond heeft ook problemen met het feit dat er wordt geraakt aan de mogelijkheden om statutair aan te werven en dat er dus meer contractuelen worden aangenomen.

Er zijn gesprekken gepland tussen de overheid en de bonden op 24 september ‘maar we hebben beslist om niet te wachten om over te gaan tot acties omdat we ons niet als lammetjes naar de slachtbank willen laten voeren’, zegt Van Wesemael.

'Onbegrijpelijk'

Verantwoordelijk Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) vindt het ‘redelijk onbegrijpelijk’ en ‘onlogisch’ dat er al wordt gestaakt nog voor de onderhandelingen zijn gevoerd. ‘Maar als de bonden vroeger willen starten, zijn we daartoe bereid.'

Volgens Homans is het de bedoeling om de arbeidsvoorwaarden van contractuelen en statutairen te harmoniseren. ‘Mensen die hetzelfde werk doen op dezelfde werkvloer moeten kunnen werken tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden’, aldus het kabinet van Homans.

De middelen die worden uitgespaard door de nieuwe ziekteverlofregeling worden volgens Homans integraal teruggestort in een pensioenfonds voor de tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden. Lees: het geld vloeit terug naar het personeel.

Loodsen

Vorige week hadden ook de Scheldeloodsen de nieuwe ziekteregeling van Homans als een van de argumenten opgelijst om tot stiptheidsacties over te gaan. Ze bliezen echter hun actie op de valreep af omdat Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) plots bereid was om over hun eisen te onderhandelen.

De Vlaamse Waterweg is verantwoordelijk voor het beheer van de Vlaamse waterwegen en de aanpalende infrastructuur. Het ontstond twee jaar geleden uit de fusie van Waterwegen en Zeekanaal en De Scheepvaart en telt 1.400 werknemers. Een groot deel van de werknemers is ambtenaar en heeft dus werkzekerheid.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect