'Spoorbaas faalt in overleg'

ACOD-spoormilitanten op een bijeenkomst

Jo Cornu zou beter met voorstellen komen in het paritair comité dan van alles te lanceren in de media, zo reageren de vakbonden op de plannen van de topman van de NMBS om de arbeidsvoorwaarden en de verloning van het personeel aan te pakken.

De vakbonden bij de spoorwegmaatschappij zijn niet te spreken over het feit dat NMBS-topman Jo Cornu een aantal besparingsvoorstellen in de media lanceert, in plaats van in de daartoe voorbestemde organen. 'Waarom zegt hij zo'n zaken enkel in de media en niet in het nationaal paritair comité?', klaagt Luc Piens van ACV.

Zijn Franstalige collega Isabelle Bertrand (CSC) stelt het nog scherper: 'Hij is nog nooit met een concreet dossier afgekomen in het paritair comité. Cornu mag dan wel een goede financiële bestuurder zijn, op vlak van menselijke relaties faalt hij'.

Sommigen in de federale regering willen de spoorwegmaatschappij liever afschaffen, 'omdat die te nationaal en te openbaar is'.
Isabelle Bertrand
Nationaal CSC-secretaris

In een interview met De Standaard zegt de NMBS-topman dat het personeel van de NMBS niet te duur is, maar wel te weinig uren klopt. Deze boodschap ligt in de lijn met eerdere verklaringen, toen ook al gewezen werd op de talrijke recuperatiedagen als gevolg van de invoering van de 36-urenweek. Het ziet er dus naar uit dat de directie aan de spoormannen zal vragen hier in te leveren.

De vakbonden staan niet te springen om dit dossier zomaar te openen. Ze wijzen erop dat er zelfs nog geen duidelijkheid is over de besparingscijfers voor de volgende jaren, en de verdeling daarvan tussen NMBS en Infrabel. Ze willen dus in de eerste plaats duidelijkheid, ook van de bevoegde minister Jacqueline Galant.

'Zij heeft trouwens altijd verklaard dat de besparingen het personeel niet zullen raken', aldus Piens. 'Hoe brengt men dat in overeenstemming met de verklaringen van Cornu?'. Jean-Pierre Goossens van de socialistische spoorbond ACOD wijst erop dat de arbeidsduurvermindering eind jaren negentig werd ingevoerd op vraag van toenmalig CEO Etienne Schouppe, in ruil voor loonsinlevering. 'Een gegeven woord is een gegeven woord'.

topman bij de NMBS, Jo Cornu ©BELGA

Goossens ziet trouwens nog heel wat andere besparingsmogelijkheden, bijvoorbeeld door het niet langer uitbesteden van de schoonmaak in stationsgebouwen of door het uitstellen van de aankoop van nieuw materieel 'dat toch al is verouderd' (sic).

Aan Franstalige kant, waar de besparingsoefening van de NMBS van in het begin zwaarder valt, is de toon scherper. Nationaal CSC-secretaris Isabelle Bertrand stelt zich zelfs openlijk vragen bij de rol van Cornu. 'Rijdt hij niet voor de regering door de ontmanteling van de NMBS sneller dan voorzien te organiseren?', luidt het in een persbericht.

Het ontslag van Cornu wordt 'in dit stadium' nog niet geëist, 'maar we stellen wel vragen bij zijn strategie'.
Isabelle Bertrand
Nationaal CSC-secretaris

Volgens Bertrand willen sommigen in de federale regering de spoorwegmaatschappij liever afschaffen, 'omdat die te nationaal en te openbaar is'. Cornu heeft steeds ontkent dat hij een partijkleur heeft, hij werd overigens gevraagd als CEO door vorig minister van Economie Johan Vande Lanotte, een socialist.

Het ontslag van Cornu wordt 'in dit stadium' nog niet geëist, klinkt het, 'maar we stellen wel vragen bij zijn strategie. Hij respecteert het sociaal overleg binnen de NMBS niet en neemt het niet op voor zijn personeel'. Daarbij verwijst Bertrand naar de sancties die afgelopen week uitgesproken werden tegen de spoormannen die spontaan het werk neerlegden, terwijl de actie volgens haar 'legitiem' was gezien de besparingscontext.

Maar vooraleer er kan gepraat worden over besparingen, moet er eerst duidelijkheid zijn over de inkomsten voor de NMBS, luidt het in kringen van het bedrijf. Dat is ook de boodschap die Cornu in verschillende interviews heeft gegeven. De topman wil zelf kunnen beslissen over het prijsbeleid en het treinaanbod. Dat zijn zaken die deel uitmaken van het beheerscontract met de federale regering.

Pas als duidelijk is hoeveel marge daar is, is duidelijk hoeveel er nog bespaard moet worden.  

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud