Advertentie
Advertentie

Sporen blokkeren tijdens staking mag niet

©BELGA

Sporen blokkeren tijdens stakingsacties mag niet en werknemers van Infrabel toegang verhinderen tot seinhuizen evenmin. Dat heeft een Brusselse rechtbank beslist naar aanleiding van de jongste stakingsacties van de Franstalige socialistische bonden in Brussel.

Een Brusselse rechter in kortgeding heeft naar aanleiding van de spoorstaking van de Franstalige socialistische vakbond vorige week in de Brusselse regio beslist dat zich op de sporen begeven ten allen tijde levensgevaarlijk en ten strengste verboden is en dat de veiligheid altijd moet worden nageleefd in alle omstandigheden.

De rechter oordeelde ook dat seinhuizen en Traffic Control-centra van het spoor strategische lokaties zijn die altijd hun functies moeten kunnen uitoefenen voor een veilig beheer van het spoorverkeer en dit in alle omstandigheden. Dat betekent dat de werknemers van spoornetbeheerder Infrabel steeds deze seinhuizen en Traffic Control-centra moeten kunnen betreden voor de uitoefening van hun functie zonder hierbij gehinderd te worden.

De uitspraak is een belangrijke overwinnning voor de NMBS en Infrabel tegen spoorstakingen die uit de hand lopen. Volgens Infrabel is de 'uitpraak positief voor de veiligheid van het spoorverkeer, de treinreizigers en het spoorpersoneel'. Meer commentaar wou men over het vonnis niet kwijt.

De socialistische vakbond ABVV tekende vorige week beroep aan tegen de boetes die twee stakers kregen omdat ze de toegang tot het seinhuis van Brussel-Zuid blokkeerden. De boetes kwamen er na een verzoekschrift van spoorwegnetbeheerder Infrabel.

Volgens het ABVV is zo'n verzoekschrift 'in strijd met het Europees sociaal handvest dat door België werd geratificeerd en omgezet in Belgisch recht'. Het ABVV veroordeelde het optreden van Infrabel dat geprobeerd had een einde te maken aan de staking georganiseerd door de Franstalige bond CGSP Cheminots door middel van een eenzijdig verzoekschrift in kort geding en tekende beroep aan tegen de dwangsommen.

Tijdens de acties vorige week vrijdag werden ook stakers gesignaleerd op de sporen en werden daden van sabotage vastgesteld. Dat zorgde voor zware onderbrekingen van het treinverkeer op de Brusselse Noord-Zuid verbinding en dus ook in de rest van het land. De Franstalige bonden protesteerden met hun acties tegen het besparingsplan bij het spoor van minister van Mobiliteit, Jacqueline Galant (MR).

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud