Stakingsdreiging na akkoord NMBS

foto Olivier Vin ©BELGA

De regering heeft een definitief akkoord bereikt over de hervorming van de Belgische spoorwegen. De holding verdwijnt, in de plaats komt een tweeledige structuur met operator NMBS en infrastructuurbeheerder Infrabel. De socialistische ACOD dreigt met acties.

In 2005 werd bij de NMBS een drieledige structuur geïntroduceerd, maar die heeft nooit echt gewerkt. 'De stiptheid ging achteruit, de tevredenheid van de reizigers daalde en de schuld ging omhoog', vatte minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette achteraf de voornaamste problemen samen. De nieuwe structuur moet daar aan remediëren.

'Om de huidige conflicten en verwarring te stoppen, moet de vervoersmaatschappij NMBS het enige aanspreekpunt worden voor de klanten. Infrastructuurbeheerder Infrabel moet zich concentreren op de optimalisering van de spoorwegcapaciteit en van het treinverkeer. Vertrekkend vanuit die principes volgt de verdeling van de activiteiten', aldus een persbericht.

'De reiziger staat centraal', klinkt het. In die optiek moet de NMBS de promotie van de trein verzekeren en zorgen voor de redactie, de implementatie en de opvolginig van het vervoersplan, aldus de mededeling. Hij moet ook een nieuwe dienst oprichten voor het beheer en de exploitatie van het GEN, het gewestelijke expressenet.

De belangrijkste nieuwigheid is evenwel dat de NMBS ook zal instaan voor het ontwerp, de constructie en het beheer van de stations, die taken zijn nu in handen van NMBS Holding. Vraag is in hoeverre die 'uitgebreide' NMBS  nog wijzigingen kan aanbrengen aan lopende investeringsdossiers voor de stations. En dus bijvoorbeeld middelen kan doorschuiven naar rollend materieel?

Verder wordt de NMBS ook als enige verantwoordelijk voor het onthaal van de klanten in de stations en de opvang van klanten en derden in crisissituaties. Aankondigingen van treinen met vertraging op de perrons bijvoorbeeld gebeurt nu door Infrabel, dat wordt in de toekomst dus opnieuw een taak van de NMBS. Hoewel niet alle reizigerstreinen van de NMBS zijn, denk maar aan Eurostar en de Duitse ICE.

Samenwerking

In verband met de stiptheid moet er een nauwere samenwerking komen tussen de verkeersleiding van Infrabel (traffic control) en die van de NMBS (reizigers dispatching); ook de communicatie tussen het perronpersoneel en de trafficmanagers moet eenvoudiger.

'De NMBS zal de enige entiteit zijn die met haar reizigers mag communiceren. Ze zal de activtieiten inzake klanteninformatie van Infrabel en de NMBS Holding overnemen', zo luidt het.

Het belangrijkste discussiepunt met de vakbonden was en is het personeelsbeleid- en statuut. 'De hervorming behoudt het eenheidsstatuut van het spoorwegpersoneel, een unieke nationale paritaire commissie, en richt een gemeenschappelike dochter op, HR-Rail', staat in de tekst.

HR-Rail komt voor telkens 20 procent in handen van Infrabel en de NMBS en voor 60 procent in handen van de Staat. Ze neemt de activiteiten van de huidige directie-genraal van de holding over: het personeelsbeheer, het sociaal secretariaat en het sociaal overleg.

Met andere woorden: de versnippering van human ressources blijft. Nu al hebben NMBS en Infrabel elk een aparte personeelsdienst . Maar ze moeten de mensen die ze in dienst willen nemen steeds laten aanwerven door de holding, voortaan dus via HR-Rail. Toch zijn de vakbonden niet tevreden.

Over de verdeling van de huidige schuldenlast, ruim 3 miljard euro, blijft de mededeling erg vaag. Vandaag zit het gros van die schulden bij de holding omdat die de juridische opvolger was van de vroegere, oude NMBS. Hoe die nu over NMBS en Infrabel gespreid worden zal ongetwijfeld voor stevige debatten zorgen.

De regering heeft als doelstelling om de overgang van het huidige naar het nieuwe model tegen 1 januari af te ronden. Om het proces te begeleiden komt er een overgangsmanager, wie is nog niet duidelijk. En de opvolging van de CEO's Marc Descheemaecker (NMBS) en Luc Lallemand (Infrabel) zal via een 'selectieprocedure' gebeuren, zo staat er.

Vakbonden

De vakbonden reageren alvast teleurgesteld. Ze voelen zich voorbijgestoken. 'Als dit te nemen of te laten is, zitten we met een zwaar probleem en komen er acties', zegt Jean Pierre Goossens van ACOD Spoor. 'Hoe kan er een akkoord zijn als wij niet geraadpleegd zijn', vraagt Luc Piens van ACV-Transcom zich af.

Piens meent dat er enkel sprake is van een 'politiek akkoord', want de vakbond werd niet betrokken. 'Dit is raar. Er werd ons feedback beloofd, maar dat is niet gebeurd. Nu blijkt er plots een overeenkomst te zijn', zegt hij. De vakbond zal bekijken hoe de overeenkomst verschilt van de tekst die voorlag op 21 december. De basis zal vervolgens een beslissing nemen op 17 januari.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud