Steden en gemeenten vrezen kost openbaar vervoer

©BELGA

Het nieuwe Vlaamse decreet over de organisatie van het openbaar vervoer incasseert een derde kritisch advies.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) stelt in een advies vragen bij de financiële haalbaarheid van de basisbereikbaarheid.  Volgens dat principe wil Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) het openbaar vervoer in Vlaanderen vanaf volgend jaar uit vier lagen.

De NMBS wordt daarbij verantwoordelijk voor de ruggengraat: het spoor. De Lijn verzorgt het 'kernnet', in en tussen de belangrijkste steden. 15 vervoerregio's moeten met De Lijn onderhandelen over het 'aanvullende net' buiten de steden. Elke 'vervoerregioraad' mag tot slot zelf het 'vervoer op maat' regelen, via taxicheques, deelwagens of leerlingenvervoer.

'Het nieuwe concept is nog niet uitgetest op het terrein, waardoor het lastig inschatten is wat kan en niet kan met het huidige budget', stelt de VVSG. 'Dit leidt tot grote bezorgdheid bij de lokale besturen.'

Ook vragen de steden en gemeenten zich af wat de budgettaire implicaties zijn als een nieuwe lijn aanslaat. 'Zal een gewenste versterking van lijnen door het succes van basisbereikbaarheid mogelijk zijn binnen hetzelfde exploitatiebudget? Of moeten dan elders lijnen geschrapt worden?'

De VVSG eist ook een degressieve opstartsubsidies bij het begin van de basisbereikbaarheid. 'Nieuwe projecten voor het Vervoer op Maat vergen in opstart een hogere kost', klinkt het.

Geen oversubsidiëring

Weyts komt met de basisbereikbaarheid tegemoet aan klachten van steden en gemeenten over de traagheid van De Lijn. 

Maar de minister maakte al duidelijk dat de lokale overheden geen extra budget krijgen voor de organisatie van het openbaar vervoer. 

'De burgemeesters beweren altijd dat zij het openbaar vervoer in hun stad veel beter kunnen organiseren', zei Weyts vorige week in De Standaard. 'De vervoers­regio's zullen dezelfde budgetten krijgen als die van De Lijn vandaag. Dat ze het dan maar bewijzen. We gaan echt niet teruggaan naar de oversubsidiëring van De Lijn.'

Tarievenjungle

Eerder belandden al twee andere kritische adviezen over de basisbereikbaarhei op het bod van Weyts.

De Mobiliteitsraad, het overlegorgaan van de sociale partners, vreest dat overal in Vlaanderen verschillende ticketprijzen zullen ontstaan omdat elke vervoerregioraad zelf de tarieven mag bepalen voor het vervoer op maat. 

De reizigersorganisatie TreinTramBus bekritiseerde dat het decreet de nadruk zeer sterk legt op kostenefficiëntie en veel minder op de openbare dienstverlening aan de reiziger of de verplaatsingsmogelijkheden voor mensen die afhankelijk zjin van het openbaar vervoer.

TreinTramBus stelde zich ook de vraag hoe de beschikbare budgetten over de 15 vervoersregio's zullen worden verdeeld. De organisatie vreest dat er een interne strijd zal ontstaan om de meeste financiële middelen binnen te halen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect