Taxisector slaat alarm over nieuwe Vlaamse regels

In Vlaanderen rijden meer dan 2.000 taxi's rond. ©ID_Joris Herregods

De sociale partners maken de nieuwe Vlaamse taxiregels met de grond gelijk. Maar minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) verwijt hen oude monopolies in stand te willen houden.

De Vlaamse Mobiliteitsraad (Mora), het overlegorgaan van de sociale partners, hekelt in een vernietigend advies het ontwerpbesluit voor de nieuwe Vlaamse taxiwetgeving. 'Het ontwerpbesluit slaagt er niet in toekomstbestendig te zijn, rechtszekerheid te bieden en solide genoeg te zijn om niet ten prooi te vallen aan regelmatige aanpassingen', zegt de Mora.

Vanaf 1 januari 2020 verdwijnen de vaste tarieven in taxi's en kunnen exploitanten zelf hun prijzen bepalen.

Het Vlaams Parlement keurde in maart het nieuwe taxidecreet goed, dat een grote deregulering in gang zet. Vanaf 1 januari 2020 verdwijnen de vaste tarieven in taxi's en kunnen exploitanten zelf hun prijzen bepalen. De beperking van één taxi per 1.000 inwoners loslaten en de regel dat taxi's alleen op een bepaald grondgebied mogen rijden, worden opgeheven.

Veel cruciale aspecten van de nieuwe taxiregels moesten nog uitgewerkt worden in een uitvoeringsbesluit. Volgens de Mora zijn de milieuvereisten voor taxivoertuigen in het geplande besluit te streng. 

Vergroening

De taxisector deelt de bezwaren van de Mora. 'Uiteraard staan wij achter een vergroening van de taxi's', zegt Pierre Steenbergen van de taxibedrijvenfederatie GTL. 'Maar deze maatregel betekent dat 75 procent van de Vlaamse taxi's en 50 procent van de taxibusjes op heel korte termijn moeten vervangen worden. Honderden kmo's worden verplicht om nog dit jaar het grootste deel van hun vloot te vervangen. Je kan niet in één knip alle taxi's op de luchthaven vervangen door Tesla's.'

De kritiek van de Vlaamse Mobiliteitsraad is geïnspireerd door een deel van de taxisector dat zich erg behoudsgezind opstelt en oude monopolies in stand wil houden.
Ben Weyts
Vlaams minister van Mobiliteit

Ook de nieuwe taalvereisten voor chauffeurs vinden de sociale partners te hoog. Alle taxichauffeurs moeten vooraan een B1-attest Nederlands kunnen voorleggen. Dat verhoogt de drempel voor laaggeschoolden en nieuwkomers, die in de taxisector vaak een eerste job vinden. 'Het behalen van een extra taalniveau mag tewerkstelling niet in de weg staan', stelt de Mora.

De taxisector blijft zich ook verzetten tegen de vrijmaking van de taxiprijzen. Ze eist de beloofde oprichting van een prijzenobservatorium dat sociale dumping tegengaat. Terwijl het decreet de mogelijkheid liet om alsnog minimum- en maximumprijzen in te voeren, legt het ontwerpbesluit daar niets concreet over vast. 'Zonder controle op de prijs zullen giganten als Uber de Vlaamse kmo's wegconcurreren met dumpingprijzen', vreest Erik Maes van de socialistische vakbond. 'Het Uber-model leidt tot monopolievorming, lagere lonen en hogere prijzen.'

Monopolie

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is niet onder de indruk. 'De kritiek van de Mora is geïnspireerd door een deel van de taxisector dat zich behoudsgezind opstelt en oude monopolies in stand wil houden', zegt Weyts in een reactie. De minister staat 'waar nodig' open voor overgangsmaatregelen. 'Maar ik wil wel komaf maken met de praktijk van vandaag, waarbij de taxi voor de meeste Vlamingen iets heel uitzonderlijk en relatief duur is.'

Momenteel buigen de Raad van State en de Privacycommissie zich over het ontwerpbesluit. Het is onduidelijk wanneer het dossier op de regeringstafel belandt. 'Is de Vlaamse regering bereid om de gevolgen te dragen van haar onbezonnen ambities: faillissementen, duurdere ritten en een tekort aan vervoer voor mindervaliden?', vraagt vakbondsman Jan Sannen (ACV) zich af. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud