Transporteurs dreigen met acties

©Hilz, Peter/Hollandse Hoogte

De Belgische transportbedrijven dreigen met acties. De geplande kilometerheffing tast, zo zeggen ze, hun concurrentiepositie aan. Ze willen dat de overheid maatregelen neemt om hun loonkostenhandicap ten overstaan van de buurlanden te verminderen.

Trucks van meer dan 3,5 ton moeten in ons land vanaf 1 april volgend jaar een kilometerheffing betalen. De tarieven variëren van 7 tot 20 eurocent per km afhankelijk van de gewichtsklasse van de truck, de emissienorm en de weg waarop wordt gereden. Bij de Belgische vervoerders bestaat grote onvrede over de geplande kilometerheffing in die mate dat ze nadenken over acties.

'We vrezen dat de kilometerheffing onze concurrentiepositie nog verder zal aantasten', zegt Isabelle De Maegt, woordvoerster van Febetra, de grootste federatie van het land. 'We zullen niet anders kunnen dat die heffing doorrekenen aan onze klanten, anders kunnen we niet overleven. Maar in de huidige omstandigheden is dat heel moeilijk. Want het zal de kostprijs met 7 tot 8 procent doen stijgen. Daarom vragen we aan de overheid flankerende maatregelen als compensatie. Zoals bijvoorbeeld een verlaging van de RSZ-bijdrage voor niet-productie-uren, uren dat we moeten wachten bij lossen of laden'. 

Volgens De Maegt kampen de Belgische transportbedrijven met een loonhandicap ten overstaan van de buurlanden. 'Onze loonkosten liggen 15 procent hoger dan die van onze collega's in Luxemburg en Nederland'. De sector vraagt van de regering een neergeschreven engagement met compensaties voor de sector.

Febetra organiseerde dinsdag een algemene vergadering. Daarop bleek dat er 'grote actiebereidheid' is bij de leden, zegt De Maegt.  Vandaag werd samengezeten met de andere beroepsfederaties, het Vlaamse TLV en het Waalse UPTR. Omdat die laatste haar leden nog niet heeft geconsulteerd, wordt volgens De Maegt gewacht met een definitieve beslissing over de acties. Op 3 juni zitten de federaties opnieuw samen.

De Maegt: 'Dan zal worden beslist wat we gaan doen'. De kans op acties is groot. Over welke mogeljike acties het  gaat, wil De Maegt niet kwijt. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud