Vervangt regering interim-CEO Infrabel door nieuwe interim-CEO?

Ann Billiau houdt het na enkele maanden voor bekeken als interim-CEO van Infrabel.

Drie Franstalige mannen staan klaar om de nieuwe CEO van de spoornetbeheerder Infrabel te worden. Maar de federale regering twijfelt of ze de huidige interim-baas definitief wil vervangen.

De ruim 10.000 werknemers van Infrabel krijgen eind deze maand een nieuwe baas. Ann Billiau, die de opgestapte CEO Luc Lallemand al enkele maanden ad interim verving, kondigde onlangs aan dat ze er ten laatste op 31 juli mee ophoudt. Voor die datum moet de federale regering een nieuwe nummer een aanduiden.

De headhunter Odgers Berndtson bezorgde de federale regering drie namen van kandidaten voor de job van CEO, die volgens de wettelijke taalevenwichten Franstalig moet zijn. Op de lijst prijken twee namen uit de spoorwereld. Benoît Gilson (46) is de huidige strategiedirecteur van Infrabel, Michaël Vanloubbeeck (48) was tot voor kort kabinetschef van federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Vanloubbeeck werkte voordien als communicatiedirecteur bij de NMBS en is vandaag financieel directeur bij de federale investeringsmaatschappij FPIM.

De tot voor kort onbekende derde kandidaat is Laurent Jossart, vernam De Tijd. Jossart (52) is zeker in Wallonië geen onbekende. De man leidde van 2002 tot 2006 de luchthaven van Charleroi. Nadien verhuisde hij naar de Luxemburgse LuxairGroup, waar hij sinds vorig jaar de nationale luchtvaartmaatschappij Luxair leidde.

Opmerkelijk is dat Jossart op 30 juni zijn ontslag indiende bij Luxair. In een reactie aan De Tijd beklemtoont de Belg dat hij die beslissing op eigen initiatief nam. 'Ik wilde mezelf beschikbaar stellen voor andere uitdagingen en professionele kansen, vooral in België', zegt Jossart.

Onduidelijk

Toch is het onduidelijk welke keuze de federale regering zal maken. Toen Luc Lallemand, die Infrabel sinds zijn oprichting in 2005 leidde, begin dit jaar het Belgische overheidsbedrijf inruilde voor diens Franse tegenhanger SNCF Réseau, pleitte minister van Mobiliteit Bellot ervoor om de gigant Infrabel geen dag zonder volwaardige CEO te laten.

Maar de toenmalige regering in lopende zaken opteerde toch voor een tijdelijke oplossing. De logische keuze viel op de enige Franstalige in het directiecomité: 'chief client officer' Ann Billiau. Hoewel de fysica van opleiding sinds haar aantreden op 1 maart een beter dan verwachte indruk maakte, wil ze de tijdelijke job niet langer invullen. Volgens haar heeft Infrabel nood aan een echte CEO om de vele financiële en operationele uitdagingen aan te gaan.

Hoewel de regering-Wilmès, die sinds de coronacrisis de volheid van bevoegdheden heeft, perfect een nieuwe Infrabel-CEO kan aanstellen, lopen de gesprekken in het kernkabinet moeizaam. Onder meer premier Sophie Wilmès (MR) vreest met de benoeming de doos van Pandora te openen en een hele benoemingscarrousel bij andere overheidsinstellingen in gang te zetten.

Politieke benoeming

Voor de Infrabel-topfunctie circuleren daarom drie scenario's. Bellot hoopt nog altijd een definitieve CEO aan te stellen. Het alternatief is een tijdelijke CEO die later herbevestiging krijgt van de nieuwe regering. De derde piste is de huidige interim-CEO opnieuw door een interim-CEO te vervangen. Aangezien Eric Mercier, de enige andere Franstalige in het directiecomité, daarvoor geen kandidaat is, zou een van de geheadhunte kandidaten tijdelijk kunnen inspringen. Maar de vraag is of iemand van de drie dat durft met het risico dat een volgende regering hem opzijduwt.

Volgens verschillende bronnen toont Benoît Gilson, een nauwe vertrouweling van ex-CEO Luc Lallemand, zich na een uitstekend assessment zegezeker. Op sociale media post de strategiedirecteur om de haverklap foto's van persmomenten in het gezelschap van minister Bellot. De plotse haast van de nieuwe procedure wijst echter eerder naar diens vroegere kabinetschef Michaël Vanloubbeeck, die meer politieke en financiële ervaring heeft.

Met het buitenbeentje Laurent Jossart zou de regering een politieke benoeming vermijden. Voorzitter Herman De Bode (N-VA) maakte al meermaals duidelijk dat hij geen politiek maar een industrieel profiel verkiest om een complex bedrijf als Infrabel te leiden. Maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de regering.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud