Vlaamse binnenvaart verliest weer terrein

De binnenvaart in Vlaanderen is voor het tweede jaar op rij gedaald. De twee grote beheerders noteerden allebei een achteruitgang, maar de trafiekdaling op het Albertkanaal woog het sterkst door.

Op het kanalennet van De Scheepvaart, een Vlaams agentschap dat de waterwegen ten oosten van Antwerpen beheert, werd in 2013 een trafiek van 36,04 miljoen ton gerealiseerd, zo meldt De Scheepvaart in een persbericht. Dat is een daling met 3,7 procent tegenover 2012. Daarmee zit het verkeer nu al 10 procent onder het topjaar 2011 toen 40,31 miljoen ton goederen vervoerd werden.

Het aantal containers, uitgedrukt in TEU of twintigvoetequivalent, bedroeg 399.662, een daling met 3 procent. Het gaat pas om de derde daling van het aantal containers sinds het begin van de statistieken in 1995. (in de onderstaande grafiek wordt de evolutie weergegeven in duizendtallen)

Per productgroep was er een trafiekstijging bij de landbouwproducten, voedingswaren en nijverheidsproducten. Bij de meststoffen, petroleum- en metaalproducten werd een status quo vastgesteld en de vaste brandstoffen, ertsen en bouwmaterialen trokken het gemiddelde naar beneden.

'Vooral de afbouw van de staalindustrie in de Luikse regio speelt ons parten', zegt Erik Portugaels, gedelegeerd bestuurder in het persbericht. 'Door het stilleggen van de hoogovens verliezen we jaarlijks een volume van ongeveer 3 miljoen ton aan kolen en ertsen. Al is de algemene vermindering ongetwijfeld ook te wijten aan de haperende economie'.

Ondanks de terugval blijft De Scheepvaart ambitieus. In het jaar dat de 75ste verjaardag van het Albertkanaal wordt gevierd, lopen de investeringen aan de infrastructuur verder. 'Zodra de economie aantrekt, moeten we de groei inzetten om tegen 2025 1 miljoen containers te vervoeren', besluit voorzitter Willy Claes.

Overigens loopt al geruime tijd een groot investeringsprogramma waarbij de bruggen over het Albertkanaal worden vernieuwd en verhoogd. Dat project moet rond zijn tegen 2020 en komt vooral de containertrafiek ten goede.

Zeekanaal

Waterwegen en Zeekanaal, dat onder meer het zeekanaal Brussel-Schelde en de waterwegen in Oost- en West-Vlaanderen beheert, maakte zonet ook cijfers bekend.

Die nv noteerde een trafiek van 31,65 miljoen ton, een minieme daling met 0,5 procent. Na een slecht eerste halfjaar, zette het herstel in, zo deelt het bedrijf mee. De daling op jaarbasis zat vooral op de Ringvaart om Gent (-2,6% tot 18,97 miljeon ton), het kanaal Gent-Brugge (-3,7%) en de Leie (-4,5%). 

Die laatste cijfers verrassen niet. Gisteren had de haven van Gent al een scherpe terugval inzake overslag van en naar binnenschepen gemeld.

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud