Vlaanderen wakkert concurrentie tussen taxi's aan

©ID_Joris Herregods

Vlaamse taxibedrijven krijgen meer ruimte om zelf hun tarieven te bepalen en om in heel Vlaanderen te rijden. Chauffeurs zullen Nederlands moeten kunnen spreken.

De Vlaamse regering keurde vrijdag het ontwerp van taxidecreet van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) goed. Het plan schrapt een aantal regels en maakt ruimte voor alternatieve taxidiensten zoals Uber, zij het dat ook zij zich aan de regels zullen moeten houden. Weyts zegt het gebruik van taxi’s te willen ‘democratiseren’ zodat ze een ‘waardig alternatief worden voor iedereen’.

Concreet zullen taxidiensten voortaan zelf hun prijzen mogen bepalen. Er komt wel een minimumtarief om sociale dumping te vermijden.

Taxidiensten krijgen ook meer bewegingsvrijheid. Momenteel is het werkingsgebied van een taxi beperkt tot het grondgebied van de gemeente waar de taxi een vergunning heeft. Dat betekent in de praktijk dat een taxi die een klant van Antwerpen naar Gent brengt geen passagiers kan oppikken in Gent. De klant moet dus betalen voor de lege terugrit van de taxi.

Onder het nieuwe decreet zullen taxidiensten hun werkingsgebied tot heel Vlaanderen kunnen uitbreiden. ‘Zo kan het aantal lege terugritten beperkt worden en wordt een taxi goedkoper voor de exploitant en voor de klant’, aldus Weyts.

Attesten

Verder wordt het quotum van 1 taxi per 1.000 inwoners geschrapt. De vergunningsvoorwaarden worden beperkt tot enkele minimumvereisten: de chauffeurs moeten alle nodige attesten bezitten, zoals een attest van goed gedrag en zeden, en de voertuigen moeten net, veilig en gekeurd zijn. Tegelijk wordt er een nieuwe vereiste opgelegd: elke chauffeur moet Nederlands kunnen spreken met klanten.

Het decreet geeft de taxi's ook een rol in het vernieuwde openbaar vervoer. Zo zullen er in de toekomst zogenaamde OV-taxi's kunnen ingezet worden als vorm van openbaar vervoer.

De versoepelde regelgeving maakt ook de weg vrij voor alternatieve diensten zoals Uber, zolang zij zich houden aan dezelfde regels als de klassieke taxibedrijven. Een woordvoerder van Uber laat vrijdag in een korte reactie weten ‘uit te kijken naar het perspectief op moderne hervormingen’.

Het Vlaamse parlement moet het taxidecreet nog wel goedkeuren voor het in werking kan treden. Het nieuwe decreet is, voor de duidelijkheid, niet van toepassing in het Brusselse Gewest, dat zijn eigen regelgeving heeft.

Bedenkingen

GTL-Taxi, de Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur, heeft enkele bedenkingen bij de hervorming. ’We hebben het gevoel dat het decreet gemaakt is om alternatieve diensten zoals Uber toe te laten’, zegt woordvoerder Pierre Steenberghen. ‘Maar dan moet wel de vraag gesteld worden of Uber het toekomstmodel is. Het bedrijf maakte vorig jaar 4,5 miljard dollar verlies. Per taxirit lijdt Uber met zijn dumpingtarieven 40 procent verlies. Het zijn de financiers van de onderneming die daarvoor opdraaien, maar is dat houdbaar?’

Toch zegt GTL-Taxi akkoord te zijn met het ontwerp van taxidecreet. ‘De uitvoeringsbesluiten zullen evenwel zeer belangrijk zijn’, zegt Steenberghen. Zo is de sector volgens hem erg bezorgd dat het in de steden tot congestie zou komen bij de standplaatstaxi's, ‘zoals dat vandaag bijvoorbeeld het geval is in Amsterdam’.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud