4.600 rusthuiskamers staan leeg

Rusthuisbewoners in Hoei spelen kaart. ©BELGA

De druk op de wachtlijsten in de woonzorgcentra is fors verminderd. Er staan 4.600 bedden leeg, vooral in het midden- en het luxesegment. Dat leidt tot kortingen op de dagprijs van 5 à 10 procent en zelfs meer, blijkt uit een rondvraag van De Tijd.

Vlaanderen kende jarenlang een nijpend chronisch tekort aan woongelegenheden in de woonzorgcentra. Maar dat is niet meer het geval. Onder de vorige Vlaamse regering kwamen er zo’n 10.000 woongelegenheden bij, tot in totaal 82.000. Al die nieuwe capaciteit gaat door een ‘opstartfase’  en is niet vanaf dag één volledig bezet.

Tegelijk is er er een kleine knik in de vergrijzingstrend. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden minder baby’s geboren. En precies die generatie genereert vandaag een belangrijke instroom in de woonzorgcentra.

De rotatie in woorzorgcentra is ook sterk toegenomen. De verblijftijd van een resident is in enkele jaren tijd gehalveerd tot anderhalf jaar. Als een kamer opnieuw in gebruik wordt genomen, is ze eerst een paar dagen niet bezet.

Door al die factoren is de bezettingsgraad gedaald van 96 procent in 2014 naar 94 procent in de eerste helft van 2019. Het aantal lege bedden steeg in die periode van 2.700 naar 4.600.

Geen algemene leegstand

De situatie is duidelijk verbeterd, maar van een algemene leegstand kan men niet spreken. Nog altijd vinden sommige zwaar zorgbehoevende ouderen moeilijk een plaats door de populariteit van hun voorkeurvoorziening. 'Het is niet omdat er voldoende capaciteit is, dat mensen dat ook zo aanvoelen’, zegt Vlaams minister voor Welzijn Wouter Beke (CD&V). 

Tussen 2020 en 2025 komen er in Vlaanderen nog eens 4.500 woongelegenheden bij in de woonzorgcentra en nog eens 500 in de centra voor kortverblijf. De groei van de volgende jaren bedraagt wel maar de helft van de voorgaande jaren.

Het tijdelijke overaanbod zet druk op de dagprijs van contracten met nieuwe residenten. ‘Sinds vorig jaar zien we een trend die nieuw is in de sector. Op sommige kamers wordt 5 à 10 procent korting geboden, vooral voor de betere kamers. Kortingen hangen ook af van de regio  en het bezettingsbeleid van een voorziening. Kortingen worden niet alleen aangeboden door privé-uitbaters’, stelt Geert Uytterschaut, de CEO van Orpea en België en voorzitter van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (Vlozo), de sectorfederatie van private woonzorguitbaters.

Woonzorguitbaters zijn vrij om een tijdelijke korting te geven op hun dagprijs. Prijsverhogingen boven de door de overheid goedgekeurde dagprijs kunnen ze niet zomaar doorvoeren. Over kortingen kunnen ze vrij beslissen.

Eerdere contracten

De gemiddelde dagprijs in Vlaanderen bedroeg vorig jaar 59,50 euro per dag of 1.771,50 euro per maand. In het duurdere marktsegment kan die korting oplopen tot 100 euro en meer per maand. Het is onduidelijk of de kortingen kunnen doorsijpelen in de eerder afgesloten contracten. 'Het Agentschap concentreert zich op de controle van de maximale dagprijs', zegt de woordvoerder van Beke.

De regionale overheden beslissen op basis van de demografische meerjarencijfers en de beschikbare budgetten hoeveel bedden erkend worden en hoeveel er per jaar bijkomen. In Wallonië is er een mooi evenwicht, met een leegstand van ongeveer 2 procent. In  Brussel er sinds enkele jaren een leegstand van zo'n 20 procent.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud