Aedifica klaar voor nieuwe sprong voorwaarts

Stefaan Gielens, de CEO van Aedifica, en Ingrid Daerden, de CFO, zien opnieuw meer opportuniteiten op de markt van het Europees zorgvastgoed. ©Debby Termonia

Aedifica, de specialist in woon-zorgvastgoed, doet het iets beter dan zijn eigen jongste update. Het ziet opnieuw meer mogelijkheden in de markt om te groeien.

Aedifica boekte in de voorbije twaalf maanden (eindigend in juni) 163,4 miljoen euro aan huurinkomsten (+38%) en een 37 procent hogere courante wisnt , zeg maar de winst uit de kernactiviteiten en sterk bepalend voor het dividend, van 100,1 miljoen euro. Dat is een kwart meer dan de 72 miljoen over dezelfde periode een jaar eerder en iets beter dan zijn jongste eigen update van juni. Toen werd nog uitgegaan van een EPRA-winst van 97 miljoen euro.

Ondanks het sterk toegenomen aantal aandelen als gevolg van de kapitaalverhoging van april (207 miljoen euro) kwam ook de courante winst per aandeel hoger uit dan de eigen prognose: 4 euro per aandeel in plaats van 3,87 euro per aandeel. Door lagere boekhoudmeerwaarden op de portefeuille zakte de globale nettowinst wel, van 123 naar 105 miljoen euro of 4,19 euro per aandeel.

Corona

De impact van de coronacrisis op de resultaten van Aedifica waren te verwaarlozen. Ook al veroorzaakte de pandemie logischerwijs veel onzekerheden. De bouw van sommige projecten liep vertraging op en de kinderdagverblijven in Finland hadden het niet gemakkelijk. 'Het is een sterk resultaat zonder spectaculair nieuws, behaald na een moeilijk jaar', vat Stefaan Gielens, de CEO van Aedifica samen.

'Door de lockdown en de onzekerheid bij het begin van de crisis lag de investeringsmarkt even stil, maar nu zien we opnieuw veel bewegen', zegt Gielens.

Gebroken boekjaar

Aedifica maakt komaf met zijn gebroken boekjaar. Daarom loopt het boekjaar nu uitzonderlijk 18 maanden tot eind december. Over die periode van 18 maanden wordt een winst per aandeel voorspeld van 6,05 euro per aandeel. Rekening houdend met de 4 euro per aandeel over de eerste twaalf maanden wil Aedifica in de laatste zes maanden dus iets beter doen.

Het vooropgestelde interim-dividend van 3 euro bruto per aandeel zal worden uitgekeerd. Dat is een toename met 7 procent in vergelijking met het boekjaar 2018/2019. Boven op dat interim-dividend verwacht Aedifica nog eens 1,60 euro per aandeel uit te keren.

Forse groei

Om dat mogelijk te maken moeten de huurinkomsten in het boekjaar van 18 maanden uitkomen op 257 miljoen euro en de EPRA-winst op 156 miljoen euro. Dat is haalbaar.

Door de lockdown en de onzekerheid bij de start van de crisis, lag de investeringsmarkt even stil, maar nu zien we opnieuw heel wat bewegen.
Stefaan Gielens
CEO Aedifica

In de zes landen waar Aedifica actief werd tijdens de voorbije twaalf maanden werden 22 projecten afgerond voor een bedrag van 116 miljoen euro.

Aedifica heeft een pijplijn van 590 miljoen euro aan overnames en bouw- en renovatieprojecten die binnenkort bijkomende huurinkomsten oplevert.

De instroom van de huurinkomsten blijft vrij stabiel. 'Zeker op middellange termijn blijft de trend van meer vraag naar professioneel zorgvastgoed intact', benadrukt Ingrid Daerden, de financieel directeur van Aedifica. De bezettingsgraad is nog steeds 100 procent. De gemiddelde looptijd van een huurcontract bedraagt 20 jaar.

Oorlogskas

Aedifica had eind juni een schuldgraad van 50,1 procent. Met alles wat er nog voor dit jaar is voorzien, zou die tegen het einde van het jaar met 3,5 procentpunten stijgen. Aedifica kan volgens zijn bankconvenant tot een schuldgraad van 60 procent gaan. Dat betekent dat het nog 800 à 900 miljoen euro bijkomend kan investeren.

Aedifica heeft niet de gewoonte hoger dan 55 procent te gaan. Als lieveling van beleggers kan het ook relatief gemakkelijk bijkomend kapitaal ophalen. Dat is interessant voor het bedrijf. Aedifica noteert met een premie van meer dan 50 procent tegenover zijn intrinsieke waarde.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud