Appartement aan zee toch fiscaal aftrekbaar

De dijk in Koksijde. Tal van ondernemers bezitten een appartement aan zee.

Eigenaars van een appartement aan de kust mogen de kosten daarvan aftrekken van de vennootschapsbelasting, zo oordeelt het hof van beroep van Gent. Zelfs als dat appartement alleen privé wordt gebruikt.

Een appartement aan zee dat een vennootschap gratis ter beschikking stelt van haar bedrijfsleider is fiscaal aftrekbaar, zelfs als het alleen privé wordt gebruikt. Dat oordeelde het Gentse hof van beroep op 3 december in een zaak over een appartement dat door een vennootschap in volle eigendom werd gekocht.

'Het hof oordeelde dat de kosten in de vennootschapsbelasting afgetrokken kunnen worden, ook al gebruikt de bedrijfsleider het appartement alleen privé en nooit beroepsmatig', zegt fiscaal advocaat Thierry Lauwers. 'De argumentatie is dat elke investering van een vennootschap die erop gericht is waarde te creëren voldoet aan de voorwaarden voor fiscale aftrek. Een potentiële meerwaarde op lange termijn volstaat. Zowel de afschrijving van de aankoopwaarde als de intresten van de lening worden aanvaard als aftrekbare beroepskosten. Daarmee gaat het hof verder dan eerdere arresten.'

Elke investering van een vennootschap die erop gericht is om waarde te creëren, voldoet aan de voorwaarden voor fiscale aftrek.
Thierry Lauwers
Fiscaal advocaat

De algemene voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid is dat de kosten gemaakt zijn om een belastbaar inkomen te behouden of te verwerven. Vorige maand velde het Hof van Cassatie nog twee arresten in dat verband. 'Het Hof stelde dat het volstaat dat er een eigen economisch belang is voor de vennootschap. Dat kan er zijn omdat het appartement deels beroepsmatig wordt gebruikt of een deel uitmaakt van de verloning van de bedrijfsleider. Alleen vrijgevigheden die enkel een derde zoals de zaakvoerder bevoordelen, kunnen volgens Cassatie niet fiscaal in aftrek genomen worden', zegt Lauwers.

'Het hof van beroep van Gent gaat nu verder door te stellen dat het voldoende is dat het appartement op lange termijn een meerwaarde kan opleveren opdat de kosten fiscaal aftrekbaar zijn.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect