Ascencio verwacht geen nieuwe stijging dividend

Carl Mestdagh, voorzitter van Ascencio, blijft zeer voorzichtig om nog nieuwe aankopen te doen/ ©Photo News

De impact van de coronacrisis bij winkelhuisbaas Ascencio, blijft beperkt. Het is wel de eerste keer sinds 2014 dat er geen hoger dividend in zit.

Het boekjaar van Ascencio loopt af op 30 september. Vanwege de coronacrisis durft het pas bij de bekendmaking van de resultaten van het derde kwartaal een uitspraak doen over de prognose voor het hele boekjaar en het dividend.

Huurkwijtschelding

Vanaf april was Ascencio onderhandelingen aangegaan met de huurders uit de non-food die hun winkels gesloten zagen. Ascencio heeft huren gedeeltelijk kwijtgescholden of verspreid in de tijd. Bij de bekendmaking van de halfjaarresultaten begin juni ging de winkelhuisbaas uit van een impact van 4 miljoen euro euro. Uiteindelijk is de groep die klanten voor 2 miljoen euro tegemoet gekomen. Hiervoor is in het voorbije kwartaal een provisie aangelegd.

Sluitingen

Het is nu uitkijken hoeveel winkels zullen verdwijnen door de crisis. Ascencio heeft in zijn portefeuille 106 locaties. 'Met uitzondering van zes locaties hebben alle huurders die onder een WCO-procedure vallen in
het kader van hun continuïteitsplan besloten om de winkels in onze portefeuille te blijven uitbaten', zegt het persbericht.

Vier van de vijf winkels van Orchestra Prémaman uit de portefeuille van Ascencio gaan verder met hun activiteiten. Van de Brantano-winkels is er slechts één eigendom van Ascencio.

Voor de zes winkels die zeker of waarschijnlijk zullen sluiten schat Ascencio het verlies aan huurinkomsten op een half miljoen euro.

Tenietgedaan

In de eerste negen maanden van het boekjaar zijn de huurinkomsten van Ascencio met 5,7 procent gestegen tot 32,93 miljoen euro. Dat kwam dankzij de verwerving van vijf Casino-supermarkten in Frankrijk. Door de kwijtschelding van de huren en de waardeverminderingen op onbetaalde handelsvorderingen is het positieve effect van deze verhoging tenietgedaan.

De EPRA-winst per aandeel, zeg maar de winst uit de kernactiviteiten en sterk bepalend voor het dividend, daalde in het voorbije kwartaal met 4,9 procent tot 3,16 euro per aandeel.

Zonder belangrijke onvoorziene gebeurtenissen, zou in het laatste kwartaal het EPRA -resultaat wel hoger moeten liggen dan in het vierde kwartaal van vorig jaar, dankzij de 1,17 miljoen euro huurinkomsten van de vijf Casino-supermarkten die werden overgenomen.

Dividend

Vorig jaar kondigde Ascencio aan het dividend over het boekjaar 2018/2019 nog te verhogen met 2,9 procent tot 3,50 euro per aandeel. Het gaat er van uit dat het dit jaar een vergelijkbaar dividend zal kunnen uitkeren over dit boekjaar.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud