Belgische woningprijzen meer in lijn met Europese trend

Foto Hollandse Hoogte ©jan lankveld/Hollandse Hoogte

België was een van de weinige landen waar de crisis nauwelijks enige impact had op de evolutie van de woningprijzen. België vormt evenwel steeds minder een buitenbeentje, blijkt uit cijfers van Eurostat. In de eurozone was er in het tweede kwartaal een stijging met 0,3 procent ten opzichte van het eerste kwartaal; in de EU bedroeg die toename 0,4 procent. In België bleven de prijzen zelfs onveranderd (0,0 procent).

Op jaarsbasis zet België wel nog een beter dan gemiddelde prijsstijging neer. De woningprijzen in de eurozone lagen in het eerste kwartaal van 2013 gemiddeld 2,2 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt cijfers van Eurostat. Voor de hele EU was er een terugval met 1,3 procent. In België was er nog een stijging met 0,4 procent. De evolutie van de prijzen in de eerste zes maanden van 2013 sluit evenwel steeds nauwer aan bij die van de prijzen in de eurozone en in de EU.

Binnen de eurozone en de EU zijn er belangrijke verschillen in de evolutie van de prijzen.

De hoogste stijging op jaarbasis wordt genoteerd in Litouwen (+8,8 procent), Estland (+8,1 procent) en Luxemburg (+5,1 procent). De grootste daling van de prijzen werd genoteerd voor Kroatiê (-19,7 procent), Spanje (-10,6 procent) en Nederland (-7,5 procent). Voor Duitsland zijn er slechts cijfers tot en met het vierde kwartaal van 2012 (+5,0 procent). In Frankrijk was er een daling met 1,1 procent, in het VK een toename met 2,9 procent.

Ten opzichte van het eerste kwartaal stegen de vastgoedprijzen het sterkst in Litouwen (+5,1 procent), Estland (+3,7 procent) en Denemarken (+3,1 procent). De grootste dalingen werden genoteerd in Kroatië (-6,5 procent), Nederland (-2,0 procent) en Hongarije (-0,9 procent). In Frankrijk was er een stijging met 0,7 procent, in het VK met 1,8 procent en in Luxemburg met 2,8 procent.

De waardevastheid van vastgoed staat in vele landen wel onder druk. Nu ook in België. De inflatie bedroeg in het tweede kwartaal op jaarbasis voor de EU 1,6 procent, voor de eurozone 1,4 procent en voor België 1,2 procent.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud