Boeren vangen bot in dispuut over Huts-gronden

Landbouwgrond in Nederland ©Hollandse Hoogte / Reyer Boxem

Belgische boeren hebben bot gevangen met hun klacht tegen het OCMW van Gent. Dat verkocht volgens hen 'onterecht' 450 ha landbouwgrond aan Fernand Huts. De dagvaarding werd onontvankelijk verklaard.

De rechtbank van eerste aanleg in Gent heeft de dagvaarding van het OCMW van Gent door Belgische landbouwers in verband met de verkoop van Zeeuwse landbouwgrond aan ondernemer Fernand Huts onontvankelijk verklaard.

De eigenaar van Katoen Natie kocht in 2016 450 hectare landbouwgrond in Zeeuws Vlaanderen van het Gentse OCMW. Die gronden lagen verspreid over 72 kadastrale percelen tussen Sas van Gent en Hulst, juist boven de Belgische grens tussen de havens van Gent en Antwerpen. 450 ha komt overeen met ongeveer 900 voetbalvelden.

Het Gentse OCMW had geld nodig om rusthuizen te bouwen en besliste de gronden - die ze al van oudsher had verworven - in één lot ten gelde te maken. Er werd een aanbesteding uitgeschreven en kandidaat kopers konden via gesloten omslag een bod indienen.

De Nederlandse vennootschap Bijloke bood 17,5 miljoen euro en won. Bijloke bleek de Nederlandse dochter te zijn van een Luxemburgse investeringsmaatschappij van Fernand Huts, die nu officieel in Groot-Brittannië woont.

Boerenprotest

De verkoop van de gronden viel echter in slechte aarde bij verschillende boeren uit de omstreken. Die hadden immers maar al te graag ook een perceel vruchtbare landbouwgrond uit Zeeuws-Vlaanderen gekocht. Bioboer Pieter Van Poucke en zijn partner Annelies Marchand uit Lokeren stapten naar het gerecht en vroegen de ontbinding van de deal of minstens een nietigverklaring van de prijs.

Maar de rechtbank heeft de dagvaarding vandaag niet ontvankelijk verklaard omdat van de overdracht van de gronden geen melding was gemaakt in een Belgische hypotheekkantoor en omdat de landbouwers die het OCMW dagvaardden 'geen belang' hadden. De boeren hadden in Nederland naar de rechtbank moeten stappen, aldus nog het hof.

Volgens de rechtbank heeft mijn klant geen belang kunnen aantonen. Ze heeft onze klacht onontvankelijk verklaard.
Nic Reynaert
Advocaat landbouwers

De advocaat van de landbouwer, Nic Reynaert, is verbolgen. 'Het gaat hier om Nederlandse gronden waarvan je de registratie niet automatisch kunt doen in België en in Nederland is die melding bij een hypotheekkantoor niet verplicht. Onaanvaardbaar vind ik echter dat de rechtbank zegt dat mijn klant geen belang heeft aangetoond bij het hele dossier. Iedereen die iets weet van de landbouwstiel zal bevestigen dat veel landbouwers velden hebben op 20 km van hun woonplaats.'

Reynaert gaat nu onderzoeken of hij in beroep gaat dan wel andere juridische middelen gaat uitputten.   

Te lage prijs

Reynaert blijft erbij dat het OCMW de percelen afzonderlijk had moeten verkopen zodat ook particulieren een kans maakten. 'Bovendien lag de geboden prijs te laag'.

17,5 miljoen euro
Gronden
Fernand Huts betaalde in 2016 17,5 miljoen euro voor 450 hectare Zeeuwse landbouwgrond

Volgens Reynaert bevoordeelt de verkoop van 450 hectare in één lot multinationale ondernemingen die beschikken over miljoenen euro's.

'Een Nederlandse taxateur heeft de gronden in 2014 geschat op 20,5 miljoen. Maar tussen 2014 en 2016 zijn de prijzen voor landbouwgronden gemiddeld met 5 procent gestegen. Dat betekent dat het OCMW te goedkoop heeft verkocht en het bedrijf van Huts de gronden voor minstens 5 miljoen euro te goedkoop heeft kunnen verwerven. Het OCMW heeft zo 5 miljoen euro steun verleend, en dat mag volgens de Europese boekhoudregelgeving niet'.

Er is volgens Reynaert dus sprake van onrechtmatige staatssteun van een overheidsinstantie aan een onderneming. 'Volgens Europa wordt steun van meer dan 200.000 euro geacht een negatief effect te hebben'.

Volgens Reynaert heeft Huts al verschillende percelen grond doorverkocht aan andere maatschappijen. 'Ik ga er van uit dat dit met winst is gebeurd, maar ik krijg daar van de rechtbank geen inzage in.' De bestaande pachtcontracten werden door Huts overgenomen. Sommige lopen nog twintig jaar.

Landbouwers schatten de waarde van de landbouwgronden in de omgeving nu op minstens 80 à 100.000 euro per hectare. Het dubbele van wat Huts er voor betaalde.

Volgens het Gentse OCMW was er geen andere keuze dan de gronden in een lot te verkopen. 'Administratief had de verkoop per perceel veel meer gekost en we wilden ook niet achterblijven met onverkoopbare restgronden met dijken en paden', zegt Gents OCMW-voorzitter Rudy Coddens. 'Voor de gronden zelf werden voor alle duidelijkheid twee schattingen uitgevoerd. De 17,5 miljoen euro overtrof de laagste schatting ruimschoots'. 

'We hebben de gronden gekocht omdat de prijs ons zeer aanvaardbaar leek', zei zoon Yves Huts enkele jaren terug tegen de nieuwssite Apache. 

Het OCMW van Gent gebruikte het geld voor de bouw van een rusthuis, een dienstencentrum en verschillende assistentiewoningen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect