Brussel duwt kantoren fiscaal weg naar Vlaanderen

De Financiëntoren, een van de grootste kantoren in Brussel. ©rv

Een bedrijf dat kantoren huurt is fiscaal beter af in Vlaanderen dan in Brussel en Wallonië. Sommige Brusselse gemeenten halen echt het onderste uit de kan.

Ayming Belgium, een specialist in vastgoedfiscaliteit, vergeleek de belastingdruk op kantoorgebouwen in België tot op het gemeentelijke niveau.

Gebouwen blijken in België te behoren tot de zwaarste belaste goederen, meer bepaald door de cumulatie van belastingen geheven door verschillende overheden: onroerende voorheffing op het kadastraal inkomen (ki), Brusselse gewestelijke belasting, gemeentebelasting op de kantooroppervlakten, belastingen op parkeerplaatsen,...

Vlaanderen

Bedrijven zijn uiteindelijk nog het best af in Vlaanderen. De gemiddelde belastingdruk (onroerende voorheffing op geïndexeerd ki) blijft in Vlaanderen beperkt tot 28,75 procent. Dat is beduidend minder dan in Wallonië (54,85 procent) en Brussel (50,08 procent).

Volgens de studie hebben Antwerpen (27,38 procent) en Gent (29,04 procent) in België een competitieve positie voor kantoren door hun vastgoedfiscaliteit. De onroerende voorheffing bedraagt in Vlaanderen voor twee op de drie ondernemingen minder dan 30 procent van het ki.

In Wallonië ervaren vier op de vijf ondernemingen een fiscale druk groter dan 50 procent. Het gewest lijdt onder de hoge belastingen in Luik (60,50 procent), Charleroi (60,25 procent) en Namen (56,25 procent)

Brussel

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt voor zeven op de tien bedrijven de fiscale druk van de onroerende voorheffing hoger dan 50 procent, maar de gewestelijke belasting maakt Brussel extra duur. Die verhoogt de gemiddelde belasting van 50,08 procent naar 64,08 procent. Daardoor zijn de Brusselse gemeenten beduidend fiscaal minder interessant dan de gemeenten van Vlaams-Brabant.

Schaarbeek is de Brusselse recordhouder met 71,66 procent (onroerende voorheffing + gewestelijke belasting). Oudergem blijft als enige Brussel gemeente onder 50 procent (49,26 procent).

Ook andere gemeentelijke belastingen zoals de belasting op kantoren (gemiddeld 14,55 euro per vierkante meter) en belasting op parkeerplaatsen brengen vooral in Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node, Evere, Sint-Agatha-Berchem en Jette de belastingen in kantoren op een opmerkelijk hoog niveau.µ

Grote kantoormarkt

De Brusselse kantoormarkt (niet alleen Brussel maar ook een aantal Vlaamse gemeenten in de rand als Diegem en Zaventem) is een van de grootste kantoormarkten in Europa, na Londen en Parijs, met in totaal 13 miljoen vierkante meter kantoorruimte. Dat is vooral een gevolg van de aanwezigheid van internationale instellingen zoals de NAVO.

De kantoormarkt groeit in Brussel al jaren niet meer. Door de hoge loonkosten, de mobiliteitsproblemen en hoge vastgoedfiscaliteit zijn er nog weinig grote bedrijven en instellingen die er zich vestigen. Door het gebrek aan ontsluiting en openbaar vervoer hebben ook heel wat kantoren in de Vlaamse rand problemen om huurders te vinden, ondanks een vrij gunstige fiscaliteit.

De regionale kantoorsteden Antwerpen, Gent en Mechelen wonnen wel aan belang, mede door een lagere vastgoedfiscaliteit en de mobiliteitsproblematiek. Buurten van grote stations trekken heel wat bedrijven aan.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect