Advertentie

Rusthuizen dit jaar groter dan kantoren bij Cofinimmo

CEO Jean-Edouard Carbonelle van Cofinimmo ©david plas

Einde dit jaar zullen activa uit de gezondheidssector zwaarder doorwegen in de portefeuille van Cofinimmo dan de kantoren. De vastgoedgroep concentreert op middellange termijn zijn investeringen uitsluitend op die twee sectoren.

Tien jaar na zijn eerste voorzichtige intrede in de sector van de gezondheidszorg, vooral dan bejaardentehuizen, zullen die activa 43 procent van de portefeuille uitmaken tegen nog 39 procent voor de kantoren. Dat blijkt uit een prognose die Cofinimmo bekendmaakte op zijn persconferentie over de jaarresultaten. Het voorbije jaar lag die verhouding op 40-41, in 2005 waren kantoren nog goed voor 99 procent van de portefeuille.

Bovendien zal de expansie van dat segment zich vooral realiseren in Nederland en in mindere mate in Duitsland en België. De brutorendementen liggen in de buurlanden zowat 1 procentpunt hoger dan in ons land. CEO Jean-Edouard Carbonelle: ‘Dat komt omdat de concurrentie er kleiner is. Er bestaan ook geen beddenquota en bovendien zijn de huurlooptijden korter, wat dus voor de investeerder een hoger risico inhoudt’.

Nederland boven

Vooral de Nederlandse markt biedt grote opportuniteiten: ‘We zitten daar nu in de situatie die we jaar geleden in België kenden, met kleine operatoren en weinig grote investeerders. De Nederlandse banken zijn ook niet zo actief in het verstrekken van leningen voor vastgoed, door de problemen de voorbije jaren in de kantoor- en residentiemarkt’.

De Duitse markt is wat moeilijker, daar heeft Cofinimmo bijna twee jaar moeten werken aan een eerste overname, die einde vorig jaar aangekondigd werd. ‘De groei in de Nederlandse gezondheidssector zal hoe dan ook niet zo snel verlopen,  er is een grote nood aan nieuwe gebouwen en dat vraagt tijd’, tempert Carbonelle.

Maar vandaag al heeft Cofinimmo dus al een gezonde balans tussen kantoren en verzorgingstehuizen. Dat was het resultaat van de verkoop dit jaar van het gebouw North Galaxy in Brussel en de overname van 13 verzorgingsinstellingen in Nederland. Die eerste transactie zorgde er mee voor dat de schuldenratio van de groep verder verbeterde en nu nog 48,1 procent bedraagt.

Met een netto courante winst van 6,70 euro per aandeel zette de groep een resultaat neer dat licht boven de marktconsensus lag (6,67 euro) lag. Er komt zoals verwacht een brutodividend van 5,50 euro en dat zou over 2015 niet veranderen, hoewel Cofinimmo voor dit jaar mikt op een winst per aandeel van 6,85 euro. ‘We moeten voorzichtig zijn’, argumenteert Carbonelle. Voor de komende jaren staan immers voor 236 miljoen investeringen, exclusief overnames geprogrammeerd.

Nettoverlies

Schaduwzijde is toch het stevig tekort op het laatste lijntje. Was er in 2013 nog een nettowinst van 58,7 miljoen, dan veranderde die in een verlies van 52,7 miljoen. Dat is voor een deel te wijten aan administratieve kosten gelinkt aan de verkoop van North Galaxy, maar vooral aan de annulatie van rentedekkingsinstrumenten (57 miljoen). In beide gevallen gaat het cashoperaties en dus niet om louter boekhoudkundige.

Cofinimmo was deels ingedekt tegen een rente die veel hoger lag dan de reële. De groep koos ervoor door de zure appel te bijten omdat dat onmiddellijk voor stevig lagere financiële lasten zou zorgen. Mede daardoor zakte de gemiddelde rente die Cofinimmo nu betaalt van 3,9 einde 2013 naar 3,4 einde 2014. Dit jaar zou die zelfs onder 3 procent zakken.

De nettoactiefwaarde van een Cofinimmo-aandeel bedroeg einde vorig jaar volgens de EPRA-norm (Europese beursgenoteerde vastgoedgroepen) 96,08 euro of 2,77 euro lager dan einde 2013. Op dat ogenblik noteerde het aandeel tegen 95,97 euro. Daarna begon het aan een stevige klim waaraan deze week een einde kwam. Kort na de middag (vrijdag) staat het op 109,45 euro, een verlies van 0,45 procent.

Beheer voor derden

Tijdens de persconferentie werd ook vernomen dat Cofinimmo een ‘nieuwe’ activiteit heeft ontwikkeld in de marge, met name het beheer van gebouwen voor rekening van derden. Carbonelle wou niet zeggen wat de waarde van die beheerde activa is maar ‘het is meer dan 10 en minder dan 100 miljoen’. Wettelijk mag de groep tot 350 miljoen gaan, zijnde 10 procent van het balanstotaal. Voor zover bekend zou het de enige ex-bevak zijn die zich hiermee bezighoudt.

 

 

 

 

 

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud