Portefeuille Vastned Retail Belgium fors afgewaardeerd

VastNed Retail Belgium heeft heel wat winkels in Antwerpen, vooral in de Schuttershofstraat. Maar ook die luxewinkelstraat, met veel modewinkels, heeft het zeer moeilijk. ©DB12206

Vastned Retail Belgium ziet als gevolg van corona niet alleen zijn huurinkomsten dalen. De portefeuille wordt met 14 miljoen euro (-3,9 procent) fors afgewaardeerd. Het durft ook geen prognose te geven over het dividend.

De EPRA-winst, zeg maar de winst uit de kernactiviteiten, daalde in de eerste zes maanden met 36 procent tot 5,6 miljoen euro, van 1,45 euro naar 1,09 euro per aandeel. De voornaamste reden is de impact van de coronacrisis op de huurinkomsten.

De verplichte sluiting door corona trof 110 van de 138 verhuurbare units. Met 93 huurders is er een akkoord gesloten over een kwijtschelding van 1,2 miljoen euro aan huurgelden.

Daarnaast is er een voorziening van 0,6 miljoen euro voor toekomstige potentiële kredietverliezen. Vastned Retail gaat ervan uit dat een aantal van zijn huurders het niet gaan halen. 59 procent van de huurders zit in kledij en schoenen, de hoek waar vandaag de zwaarste klappen vallen.

Weinig interesse

Er konden in de eerste zes maanden slechts acht nieuwe huurcontracten worden afgesloten. Er is weinig interesse. De nieuwe huurprijzen zijn wel gemiddeld gelijk gebleven aan die van de vorige huurovereenkomsten. Dat was vorig jaar anders. Toen daalden de prijzen bij hernieuwingen met gemiddeld 13 procent.

De bezettingsgraad (97,5 procent) blijft wel zeer hoog, maar de vastgoedspecialist gaat ervan uit dat die zal dalen.

Fors

Opvallend is dat de waarde van de portefeuille is afgewaardeerd met 14 miljoen euro ten opzichte van eind 2019. Een afwaardering van een portefeuille met 3,9 procent is uitzonderlijk. In de eerste zes maanden van vorig jaar was er ook al een afwaardering met 8 miljoen euro.

Waarom? De onafhankelijke waardeerders schatten de te verwachten toekomstige huurinkomsten lager in en zien een zwakkere interesse voor retailvastgoed bij investeerders. Dat komt deels door corona, deels door de opmars van e-commerce.

De daling van de winst komt zeker niet als een verrassing. Bij de voorstelling van de resultaten over 2019 begin dit jaar ging VastNed Belgium al uit van minder winst in 2020. Ook over het eerste kwartaal was er een daling van de courante winst gerapporteerd.

Door de coronacrisis is het vandaag onmogelijk een zinnige uitspraak te doen over het dividend.
Elke Krols
CFO Vastned Retail Belgium

Dividend

Vorig jaar werd een dividend uitgekeerd van 2,90 euro per aandeel.
Begin dit jaar circuleerden nog scenario's van 2,75 à 2,85 euro per aandeel te betalen, Vastened Retail Belgium gaat nu uit van een EPRA-winst per aandeel van 2,30 euro à 2,40 euro per per aandeel. 'Dat cijfer zal nog worden bijgesteld. Er kan nu geen zinnige uitspraak worden gedaan over het te verwachten dividend', benadrukt Elke Krols, de CFO van Vastned Retail Belgium. Het is wel duidelijk dat men enkel nog kan dromen van een dividend van 2.75 euro per aandeel.


Het moederbedrijf Vastned is in België met 65 procent de grootaandeelhouder van de winkelvastgoedspecialist Vastned Retail Belgium. De koers van het moederbedrijf is in de voorbije twee jaar gehalveerd. De vastgoedbelegger Aat van Herk, een grootaandeelhouder, vraagt reeds enige tijd dat zowel directie als het bestuur opstapt. Door die druk en de minder goede gang van zaken komt de groep in februari met een aangepaste strategie. Dat is vroeger dan eerst gepland.


De opmars van e-commerce in combinatie met de impact van corona confronteert de retailsector met een nooit geziene crisis. Het is de komende weken ook uitkijken naar de impact bij Retail Estates, Ascencio en QRF. Wereldhave kwam reeds met halfjaarresultaten.


Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud