Zevende verliesjaar op rij voor Banimmo

Een artist's impression van het nieuwe ING-gebouw dat Banimmo neerzet in Louvain-la-Neuve

Banimmo wist vorig jaar het nettoverlies te halveren. De vastgoed(her)ontwikkelaar beraadt zich over zijn ‘strategie en positionering’.

Eerst het goede nieuws: de huurinkomsten van Banimmo zijn vorig jaar gestegen, en wel van 3,5 tot 3,8 miljoen euro. Na aftrek van de kosten van verhuring en verrekening van de verkoop van gebouwen blijft een operationeel vastgoedresultaat over van 3,2 miljoen euro, ruim een derde minder dan in 2018. Dat jaar vond echter een ingrijpende herstructurering plaats en gingen heel wat gebouwen de deur uit.

De bezettingsgraad van de portefeuille verbeterde lichtjes tot 91,5 procent eind vorig jaar. Eind 2018 was dat slechts 87 procent. Banimmo slaagt er dus geleidelijk aan de leegstand terug te dringen. Dat lukte onder meer dankzij de verkoop van twee leegstaande verdiepingen in een gebouw in Haren.

Banimmo trok zich vorig jaar ook terug uit Frankrijk. Het SAS Golf Hotel de Chantilly werd in december verkocht. De uitbating en verkoop droegen samen 1,6 miljoen euro bij tot het resultaat. Banimmo kan zich nu volledig toeleggen op de ontwikkelingsactiviteiten in België. Vastgoedaankopen deed het bedrijf niet in 2019.

De administratieve kosten kwam vorig jaar zo’n 10 procent lager uit dan in 2018. Ze duwen echter (opnieuw) het bedrijfsresultaat in het rood: Banimmo boekt een bedrijfsverlies van 1,8 miljoen euro. Onderaan de tabel verschijnt een nettoverlies van 2,8 miljoen euro, een halvering tegenover de 5,5 miljoen euro verlies van 2018. Banimmo heeft het over ‘een aanzienlijke verbetering’ maar zal ‘gelet op het negatief resultaat’ geen dividend uitkeren.

Strategie en positionering

Voor 2020 zet het bedrijf volop in op de ontwikkeling van drie projecten: Networks Nør in Brussel, Networks Gent en het gebouw voor ING in Louvain-la-Neuve. Deze drie werven zijn in uitvoering. Voor Gent en Brussel is de commercialisering gestart, voor het Waalse project lopen onderhandelingen over een verkoop.

Opvallend is dat Banimmo zichzelf ook in vraag stelt. De vastgoedontwikkelaar is ‘zich volop aan het beraden over haar strategie en positionering’, luidt het in het persbericht over de jaarresultaten. Nieuws hierover mogen we in het najaar van 2020 verwachten.

Sinds najaar 2018 is Banimmo voor ruim 60 procent in handen van verzekeraar Patronale Life. In mei vorig jaar werd Laurent Calonne aangesteld als nieuwe CEO. In november verhuisde Banimmo van Zaventem naar de zetel van Patronale Life op de Bischoffsheimlaan in Brussel.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud