Ackermans & van Haaren neemt Tour & Taxis volledig over

©Kristof Van Accom

Extensa Group, de tak voor vastgoedontwikkeling van Ackermans & Van Haaren, verhoogt haar participatie van in de site van Tour & Taxis van 50 naar 100 procent. Ze koopt de partners van haar joint venture partners IRET (25 procent) en Royal Property Group (25 procent) volledig uit.

De site Tour&Taxis is gelegen in de kanaalzone, op het grondgebied van Brussel Stad, en is met 30ha een van de grootste grondreserves in het Gewest. Hoeveel de operatie Ackermans & van Haaren kost, is niet bekend gemaakt. Hoe dan ook gaat het om een zware investering. 

Het persbericht meldt enkel dat Extensa deze acquisitie grotendeels door middel van een krediet van 75 miljoen euro zal financieren. 'De impact van deze transactie op de geconsolideerde resultaten van Extensa zal nader kunnen worden toegelicht n.a.v. de publicatie van de jaarresultaten van Ackermans & van Haaren op 27 februari 2015', aldus het persbericht. De transactie wordt in de maand januari 2015 afgerond.

70 miljoen euro

Volgens onze informatie moet de waarde van de totale site worden geschat op 200 à 300 miljoen euro. De site werd  door de drie partners samen gekocht in de jaren negentig voor zo'n 70 miljoen euro.

Als rekening houdt met het feit dat de voorschotten rekening-courant van de verkopers moet worden terugbetaald, komt men snel aan een cash-investering voor de groep Ackermans & van Haaren van 100 miljoen euro, menen analisten.

Lissens en De Vocht, twee bekende Vlaamse vastgoedontwikkelaars, hadden in 1996 samen Robelco opgericht. Robelco was bijzonder succescvol, maar de twee gingen na enkele jaren vanwege een uiteenlopende visie uit elkaar. Toch bleven ze tot nu als twee gescheiden aandeelhouders zitten in Tour & Taxis.

Naar verluidt was ook Eric De Vocht geïnteresseerd om de site helemaal allen te ontwikkelen. Uiteindelijk is er overeengekomen dat Ackermans & van Haaren alle aandelen zal overnemen.

Nieuw park

Naast het bekende Koninklijk Entrepôt (kantoren,restaurants en winkels) omvat de site ook de ‘sheds’ waarin grote beurzen en evenementen worden georganiseerd, het Postgebouw dat als multifunctioneel ontmoetingscentrum wordt geëxploiteerd en het nog te renoveren goederenstation.

Een nieuw park van 10 ha zal structuur geven aan de site waarop nog ruim 350.000 m² kan gebouwd worden. In het eerste kwartaal van 2015 zal met de bouw van de eerste woningen worden begonnen en de eerste fase van het nieuwe park zal in het voorjaar worden afgewerkt.

De voorbereidende fase sleepte zeer lang aan. Nu kan er wel volop worden geoogst. Dat zal wel zware investeringen vergen om de meerwaarde naar boven te halen. Het potentieel voor nieuwe duurzame kantoren werd reeds aangesneden met het energie-passieve kantoorgebouw (16.900 m²) dat in november 2014 in gebruik werd genomen door Leefmilieu Brussel en intussen werd verkocht aan de verzekeringsmaatschappij Intégrale voor 72 miljoen euro. De bouwwerken voor het nieuwe Vlaams Administratief Centrum (45.000 m²) zullen in 2015 van start gaan.

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud