Brusselse toppolitici Close en Vervoort: 'Neo 1 komt er'

Het is onzeker of de spade voor de herontwikkeling van de Heizel in 2021 effectief in de grond gaat. ©RV DOC

De vroegst mogelijke haalbare openingsdatum van het winkelcomplex Europea (The Mall of Europe), dat de hele herontwikkeling financieel mogelijk maakt van een nieuwe wijk op de Heizel, wordt wel (nog eens) opgeschoven, van 2023 naar 2024. En ook dat is lang geen zekerheid.

De voorbije maanden was de indruk gerezen dat NEO 1 zich aan het vastrijden was. Vlaanderen had nee gezegd tegen de ontsluiting die Brussel voor NEO 1 voor ogen had. De beroepsprocedure bij de Raad van State leek muurvast te zitten.

Close en Vervoort pakten op de retailvastgoedbeurs Mapic in Cannes uit met een goednieuwsshow. Brussel heeft een plan uitgewerkt voor de ontsluiting van de site langs de A12 zonder op het grondgebied van Vlaanderen te moeten komen.

Zowel Brussel, de Brusselse regering als de private partner Unibail-Rodamco Westfield lieten er geen twijfel over bestaan. Ondanks alle beroepen, onenigheid met Vlaanderen over de ontsluiting en de almaar moeilijkere markt voor retailvastgoedinvesteringen komt de nieuwe stadswijk NEO 1, de eerste fase voor de herontwikkeling van de Heizel, er wel degelijk.

NEO

Het Brusselse winkelcomplex NEO bestaat uit NEO 1 en NEO 2.

NEO 1 omvat 72.000 m² winkelruimte, honderden woningen, een Kinepolis-bioscoop en een vrijetijdsruimte.

NEO 2 omvat een internationaal congrescentrum.

 

Brussel heeft de Franse ontwikkelaar Unibail-Rodamco Westfield ook een ‘voorwaardelijke vergunning’ gegeven. Het opgestelde certificaat (wat de Brusselse overheden en administraties als voorwaarden oplegden) wijkt niet noemenswaardig af van de vergunningsaanvraag.

Voorwaarden

Er moet wel nog aan drie voorwaarden worden voldaan. Er moeten aanpassingen komen op basis van het advies van de brandweer. Ook moet er een advies aan Binnenlandse Zaken worden gevraagd over het Boudewijnstadion dat behouden blijft. En het gewest vraagt redelijke oplossingen mocht het alternatief van de ontsluiting via de A12 niet kunnen doorgaan. In principe kan de bouwvergunning dan binnen de zes à negen maanden worden afgeleverd.

‘Of de spade in 2021 effectief in de grond gaat, zal niet afhangen van de vraag vanuit de retailsector’, stelt Michel Dussolain, de directeur-generaal business development bij Unibail-Rodamco Westfield. ‘Al onze nieuwe shoppingcentra zitten vol.’

De vraag is wanneer er rechtszekerheid komt. Maar daar hadden Close en Vervoort niet echt nieuws over. De toestemming voor het Gewestelijk Bestemmingsplan komt er maar niet. Buurtbewoners zien het project niet zitten en trokken naar de Raad van State. Met succes. De auditeur heeft ook voor de tweede versie van NEO 1 een negatief advies afgeleverd.

De Vlaamse Kamer van de Raad van State geeft voor alle projecten een zeer restrictieve interpretatie van de Europese Richtlijnen. Zo wil de auditeur dat alle alternatieven voor mobiliteit even grondig worden onderzocht als het alternatief waarvoor uiteindelijk een bouwaanvraag wordt ingediend. Dat kost veel extra geld en tijd. Brussel vraagt daarom aan de Raad van State of Vlaanderen die Europese richtlijnen niet te strikt interpreteert. Een antwoord van de Raad van State kan snel 12 à 15 maanden op zich laten wachten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect

Gesponsorde berichten

n