Flinke krimp van huurinkomsten Banimmo

Didrik Van Caloen, ceo van Banimmo. ©Dieter Telemans

De vastgoedgroep Banimmo boekte in de eerste zes maanden een netto courant verlies van 1,759 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 4,031 miljoen euro positief. Banimmo benadrukt dat de resultaten 'weinig representatief zijn voor de positieve evolutie van de huurinkomsten van de bestaande portefeuille'.

De netto huurinkomsten zijn in de eerste zes maanden gedaald tot 5,592 miljoen euro. Een jaar eerder bedroegen die nog 7,774 miljoen euro. De daling is vooral het gevolg van de verkoop van belangrijke activa in het tweede halfjaar van 2011: Clamart, Antwerp Expo, Lozano en Saran I. Die gebouwen waren in het tweede semester nog goed voor 1,837 miljoen euro aan netto huurinkomsten. Het vertrek van Johnson & Johnson (5.000 m²) deed  de netto huurinkomsten met 0,857 miljoen euro dalen.

De bezettingsgraad van de bestaande verhuurbare portefeuille is sinds eind 2011 wel gestegen van 78 procent naar 84 procent.

Banimmo verwacht snel beterschap voor de huurinkomsten. Er worden onderhandelingen afgerond voor de verhuur van belangrijke activa als Arts 27, Diamond en Alma Court. Dat zou de huurinkomsten opnieuw moeten doen stijgen. Voor de handelsgalerij Secrétan werden alle precommerciële verbintenissen omgezet in handelshuren.

Van de crisis werd gebruik gemaakt om de reserve aan bebouwbare of te renoveren oppervlakte sterk uit breiden (+39 procent). Zo zal een verouderd kantoorgebouw in Versailles worden omgevormd tot een nieuw hotelcomplex voor de keten Dolce. Banimmo exploiteert voor de Amerikaanse groep reeds sites in Terhulpen en en Chantilly (Parijs). Er wordt ook werk gemaakt van de commercialisatie op de site The Loop.

De nettowinst van het boekjaar daalt van 6,041 miljoen euro in in de eerste zes maanden van 2011 tot 0,039 miljoen euro in 2012.

In het tweede semester wordt de nadruk gelegd op de verkoop van vier activa (drie in België en één in Frankrijk) voor een totaal bedrag van 50 miljoen euro. De groep bekijkt ook de mogelijkheden voor woningbouw en verzorgingstehuizen.

De intrinsieke waarde per aandeel bedraagt 14,80 euro. De beurskoers bedroeg in de eerste zes maanden 8,87 euro.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud