‘Gerechtelijk onderzoek glijdt van Lippens af als water van een eend'

©frederik beyens/ID

Een gerechtelijk onderzoek naar mogelijke belangenvermenging zal het aanzien van Leopold Lippens in Knokke niet deren. ‘Het leven is hier goed, de rest doet er niet zoveel toe.’

‘Controverse? Welke controverse?’ De Knokse politiek reageert eerder schouderophalend op het nieuws van deze week dat het parket een onderzoek heeft geopend naar de mateloos populaire burgemeester Leopold Lippens. De vraag is of die zich schuldig heeft gemaakt aan belangenvermenging in een dossier rond de omzetting van landbouwgebied in woonuitbreidingsgebied.

Het dossier handelt over het noordelijke deel van de Tolpaertpolder, vandaag nog een stuk landbouwgrond tussen het centrum van Knokke en Westkapelle. Daar heeft het gemeentebestuur plannen voor een nieuwe wijk met betaalbare woningen, 450 in totaal. Alleen: de gronden in kwestie zijn in handen van de familie Lippens.

KORT

Deze week raakte bekend dat er een onderzoek loopt naar mogelijke belangenvermenging door de burgemeester van Knokke, Leopold Lippens. Hij zou vergaderingen hebben bijgewoond waar beslist werd over gronden waar zijn familie eigenaar van is. Volgens zijn medestanders gaat dit over een eenmalige vergissing, met weinig impact. Hoe dan ook lijkt de zaak weinig indruk te maken in Knokke, waar Lippens op handen wordt gedragen.

De omzetting van dat landbouwgebied in woonuitbreidingsgebied is voor de familie van de burgemeester financieel mooi meegenomen. En daar wringt het schoentje, blijkt uit een audit van Audit Vlaanderen, een agentschap van de Vlaamse overheid. Lippens zou aanwezig geweest zijn bij vergaderingen over de kwestie, terwijl hij zich had moeten wraken wegens een belangenconflict.

Voor wie deze week de Vlaamse kranten las, leek het alsof Lippens in een storm was beland. Maar aan de kust is het weer altijd mooier dan in de rest van het land. In Knokke is er bijzonder weinig te merken van enige controverse. Het typeert de mondaine kustgemeente en haar iconische burgemeester, die soms in een andere realiteit lijken te leven dan de rest van de wereld.

Belangenvermenging

Het is verre van de eerste keer dat met grote ogen wordt gekeken naar de intieme verstrengeling tussen het vermogen van de familie Lippens en de ontwikkeling van Knokke. Ook na een ‘Pano’-reportage uit 2017, die ook over de ontwikkeling van de Tolpaertpolder ging, hing er al een zweem van belangenvermenging rond de flamboyante burgemeester.

Lippens wordt wel eens lacherig ‘de laatste dictator van West-Europa’ genoemd

En ook toen haalde de Knokkenaar de schouders op. Bij de gemeenteraadsverkiezingen, nog geen jaar na de beruchte reportage, haalde Gemeentebelangen, de lijst van Lippens, een monsterscore van 70 procent. Daarmee beloonde de Knokse kiezer zijn burgemeester met nog een extra zetel in de gemeenteraad.

Gerechtelijk onderzoek

De kans dat dit gerechtelijk onderzoek en de eventuele blaam daaraan verbonden lang aan Lippens blijven kleven, lijkt dan ook klein. ‘Dit glijdt van hem af als water van een eend’, zegt een intimus, die liever niet met zijn naam in de krant komt. ‘Dat heeft ermee te maken dat hij zoveel goeds voor Knokke heeft gedaan. Het is hier simpelweg goed leven. Dan zijn de mensen meer verdraagzaam. Als het leven goed is, doet de rest er niet zo heel veel toe.’

Dat is de basis van alles, zegt een politieke medestander. ‘Het klopt dat de familie Lippens wel heeft gevaren bij de ontwikkeling van Knokke. Maar daarbij heeft Lippens altijd goed in de gaten gehouden dat Knokke mee profiteerde. Het is een wisselwerking. Als Knokke het goed doet, dan Lippens ook, en omgekeerd.’

Dat Lippens daarbij erg dominant en machtig is - hij wordt wel eens lacherig ‘de laatste dictator van West-Europa’ genoemd - neemt de gemiddelde inwoner van Knokke voor lief. ‘Als hij al een despoot is, dan toch een verlichte despoot.’

Dat lijkt ook in dit dossier van toepassing. Niemand die eraan twijfelt dat Lippens zich beter had geëxcuseerd bij besprekingen over de Tolpaertpolder. Maar zelfs de oppositie heeft inhoudelijk weinig tegen de ontwikkelingsplannen die het gemeentebestuur er heeft.

Wat niet wil zeggen dat Lippens geen tegenstand mag verwachten. ‘Je krijgt altijd het verhaal over de voordelen voor Knokke’, zegt oppositielid Cathy Coudyser (N-VA). ‘Maar wij stellen vast dat Audit Vlaanderen concludeert dat deontologische regels geschonden werden en dat er mogelijke belangenvermenging is. We hopen dat het gerecht zijn werk grondig doet. We kijken uit naar de resultaten.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud