netto

Grondwettelijk Hof vernietigt bepaling in appartementsrecht

Het Grondwettelijk Hof vernietigt de regel in het nieuwe appartementsrecht die voorschrijft dat een vereniging van mede-eigenaars niet langer unaniem moet beslissen om haar gebouw in specifieke gevallen af te breken of volledig weer op te bouwen, maar met een viervijfdemeerderheid.

De rechters menen dat de nieuwe regel dermate ingrijpt in het eigendomsrecht van een mede-eigenaar, dat een extra controle door de vrederechter nodig is. Het appartementsrecht voorziet in regel dat de eigenaars van een gebouw, zoals een appartementsblok, met eenparigheid moeten beslissen tot afbraak of volledige heropbouw van het pand. Sinds de hervorming van 2018 geldt een nieuwe uitzondering.

Vier vijfde

Voortaan is slechts een meerderheid van vier vijfde nodig voor redenen van hygiëne of van veiligheid of als de kostprijs voor de aanpassing van het gebouw aan de wettelijke bepalingen buitensporig is. De drijfveer achter die versoepeling was de overgang te vergemakkelijken van verouderde appartementsgebouwen naar een modern en duurzaam gebouwenpark.

De projectontwikkelaar Service & Development Group Belgium trok naar het Grondwettelijk Hof tegen de bepaling. Hij voerde aan dat de regel een onverantwoorde inmenging in het eigendomsrecht is. Een mede-eigenaar van een gebouw kan geconfronteerd worden met de afbraak van zijn kavel, zelfs als hij daar tegen gekant is, luidt het.

Vrederechter

Het Grondwettelijk Hof oordeelt donderdag dat de bepaling een legitieme doelstelling nastreeft. Bovendien vindt het dat de wetgever wel degelijk rekening heeft gehouden met het belang van de mede-eigenaar die zich tegen zo'n beslissing verzet. Toch oordelen de rechters dat bijkomende garanties nodig zijn. Zo moet de vereniging van mede-eigenaars de beslissing op eigen initiatief aan de vrederechter melden. Die kan zich dan over de wettigheid buigen en bij een expert advies inwinnen over de geschiktheid van het bedrag van de compensatie.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud