Advertentie
Advertentie
netto

Grootste prijsstijging voor landbouwgrond in vijf jaar

In de eerste jaarhelft steeg de gemiddelde prijs van een hectare landbouwgrond in ons land met 10,3 procent. 'De interesse komt uit meer en uit kapitaalkrachtigere hoeken', zeggen onderzoekers, die waarschuwen dat toegang tot grond een belangrijk knelpunt voor de landbouw wordt.