Home Invest Belgium belooft minstens stabiel dividend

Een vastgoedproject van Home Invest Belgium in Brussel ©Home Invest Belgium

De verhuurder van woningen heeft in het eerste halfjaar 5,7 procent meer winst geboekt. Flinke meerwaarden op verkopen stellen het dividend veilig.

Home Invest Belgium zag in de eerste zes maanden het nettohuurresultaat met 2,7 procent stijgen tot 12,4 miljoen. Dat is vooral te danken aan de verhuur van opgeleverde bouwprojecten en aan investeringen die vorig jaar gebeurden.

De operationele winstmarge (vóór het resultaat op de portefeuille) verslechterde van 68,6 tot 62,3 procent. Home Invest schrijft dat toe aan kosten voor de optimalisatie van IT-processen en ‘het stroomlijnen van het interne beheersplatform’.

Door een wijziging in de waarderingen stijgt het portefeuilleresultaat fors, van 21,1 naar bijna 34 miljoen euro. Ondanks een lager financieel resultaat (door hogere rentekosten en een wijziging in de reële waarde van de interest rate swaps) stijgt de nettowinst met bijna 29 procent naar 32,1 miljoen euro.

De EPRA-winst, de beste toetssteen voor de gang van zaken bij vastgoedbedrijven, neemt met 5,7 procent toe tot 4,6 miljoen euro.

De schuldgraad van Home Invest Belgium bedroeg 46,93 procent. Gezien het bedrijf op middellange en lange termijn de schuldgraad onder 55 procent wil houden, biedt dat ruimte om nog voor 107 miljoen euro nieuwe investeringen te doen.

Meerwaarden

Het management verwacht dat over 2019 een brutodividend zal worden uitgekeerd dat minstens gelijk zou moeten zijn aan dat over het boekjaar 2018, namelijk 4,75 euro per aandeel.

Home Invest verkocht in het eerste halfjaar voor 11,51 miljoen euro vastgoed en realiseerde daarop een uitkeerbare meerwaarde van 5,28 miljoen euro. Dat laatste bedrag is al hoger dan de uitkeerbare meerwaarden die over heel 2018 werden gerealiseerd, met name 3,32 miljoen euro. Die meerwaarden zijn van groot belang bij Home Invest omdat ze helpen om de uitkering van het dividend mogelijk te maken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud