Home Invest Belgium is optimistisch

Sophie Lambrighs, ceo van Home Invest Belgium ©Foto HIB

Home Invest Belgium, de vastgoedgroep gespecialiseerd in residentieel vastgoed, waagt zich niet aan concrete prognoses voor 2014, maar noemt bij de kwartaalupdate de cijfers 'zonder enige twijfel veelbelovend voor 2014'. Het uitkeerbaar resultaat per aandeel is gestegen met 14,04 procent tot 3,39 euro.

De gemiddelde bezettingsgraad van de eerste drie kwartalen van 2014 blijft hoog (94,67 procent).

Na afloop van het derde kwartaal van 2014 is het netto huurresultaat licht gestegen, met 0,24 procent in vergelijking met de situatie een jaar geleden.

Het operationeel resultaat vóór resultaat op portefeuille bedraagt 9,1 miljoen euro op 30 september 2014 (-5,5 procent in vergelijking met 30 september 2013). Deze daling wordt voornamelijk verklaard door de boeking van uitzonderlijke en eenmalige kosten. Dat is deels het gevolg van de wijzigingen in het uitvoerend management en de raad van bestuur. Het netto courant resultaat buiten IAS 39 daalt daardoor met 9 procent in vergelijking met zijn niveau een jaar geleden tot 6,1 miljoen euro.

Het uitkeerbaar resultaat per aandeel bedraagt 3,39 euro per aandeel, hetgeen een stijging vertegenwoordigt met 14,04 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2013.

Op 30 september 2014 bedraagt de reële waarde van de vastgoedportefeuille in exploitatie 293,5 miljoen euro. De portefeuille omvat 76 gebouwen verdeeld over 45 sites voor een totale oppervlakte van ± 148 000 m².

De totale waarde van het eigen vermogen van Home Invest Belgium bedraagt op 30 september 2014 202 miljoen euro tegenover 195 miljoen euro op 31 december 2013, ofwel een netto inventariswaarde van 64,01 europer aandeel, tegenover 64,09 euro per aandeel bij de afsluiting van vorig boekjaar.

Het aandeel residentiële gebouwen stijgt tot 76,2 procent (tegenover 74,7 procent op 30 juni van dit jaar). Dat is nog steeds in lijn met de doelstelling van 80 procent, die begin mei 2015 behaald moet worden om van de lagere roerende voorheffing op het dividend te blijven genieten.

 

 

 

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud