Infrastructuurbelegger TINC krikt uitkering op

TINC voert de investeringen in glasvezelnetwerken op.

De groep met participaties in parkeergarages en windparken verwacht in oktober beleggers te verblijden met een uitkering van 0,51 cent. 'Een teken van vertrouwen', zegt Degroof Petercam.

TINC realiseerde over de eerste helft van het gebroken boekjaar - in casu van juli tot december 2019 - een nettowinst van 10,2 miljoen euro, of 0,36 euro per aandeel. Dat is een stijging met 12,5 procent tegen dezelfde periode vorig jaar.

Maar een halfjaarwinst zegt bij TINC niet zo veel. De groep heeft 19 participaties in België, Nederland en Ierland, van parkeergarages tot windparken, en van weginfrastructuur tot een gevangenis. Die participaties leiden tot dividenden, interesten en vergoedingen waarvan de timing ongelijk verdeeld is over het hele boekjaar. 'Interessanter is het te kijken naar de door TINC verwachte kasstroom over 2019/2020. Die ligt boven 40 miljoen euro', zegt analist Bart Jooris van Degroof Petercam.

Met een cashpositie van 119,9 miljoen euro en toegezegde investeringen van 59,5 miljoen euro is er volgens analist Joachim Vansanten van KBC Securities 'nog ruimte voor investeringen'. De riante cashpositie is te danken aan de kapitaalverhoging van 112,7 miljoen euro in december 2019.

Kroningswind

TINC deed in de eerste helft van het boekjaar toezeggingen voor 40 miljoen euro aan het Nederlandse windpark Kroningswind en voor 20 miljoen euro aan het eveneens Nederlandse glasvezelbedrijf Glasdraad. 'Om tegemoet te komen aan de sterke marktvraag voor snel internet, hebben we na Nieuwjaar de investeringstoezegging voor Glasdraad verhoogd met nog eens 20 miljoen euro tot een totaalbedrag van 60 miljoen euro', zegt TINC.

Rekening houdend met de toezeggingen, groeit de portefeuille van TINC op termijn naar een waarde van 375 miljoen euro. Die zit voor 60 procent in België, gevolgd door Nederland (32 procent) en Ierland (8 procent). Sectorieel is de portefeuille verdeeld tussen energietransitie (windparken, zonne-energie... 39%), publieke infrastructuur (sluizencomplex, weginfrastructuur, traminfrastructuur... 33%) en wat TINC 'vraaggestuurd' noemt (De Haan vakantiehuizen, residentie voor woon-zorg, glasvezel... 28%). 

Fiscaalvriendelijk

De infrastructuurbeheerder stelt een uitkering van 0,51 cent in het vooruitzicht, dat is een stijging met 1 cent of 2 procent. 'Dat is iets meer dan onze verwachting van 50 cent. Het is een teken van vertrouwen', stelt Jooris. TINC komt met de verhoging een belofte na: het streeft ernaar jaarlijks het dividend met het ritme van de inflatie te doen toenemen.

TINC heeft het nooit over een dividend, maar over een uitkering omdat de Antwerpse portefeuillebeheerder zoveel mogelijk via fiscaalvriendelijke kapitaalverminderingen werkt. In oktober 2019 keerde TINC 45 van de 50 cent belastingvrij uit, dankzij de kapitaalvermindering.

TINC maakte de cijfers voorbeurs bekend. Het aandeel gaat 1,5 procent hoger.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud