Koreanen worden huisbaas van Reynders

De Egmont -gebouwen huisvesten de diensten van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. ©Jaspers-Eyers Architects

De beursgenoteerde huisbaas Cofinimmo casht 369 miljoen euro via een complexe constructie op de gebouwen van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Cofinimmo heeft met een Zuid-Koreaanse partij een erfpachtovereenkomst gesloten voor de kantoorgebouwen Egmont  I en II, waarin de FOD Buitenlandse Zaken van minister Didier Reynders (MR) is gehuisvest. 

De constructie bestaat enerzijds uit de terugkoop van de toekomstige huurinkomsten van de Regie der Gebouwen, die in 2009 aan BNP Paribas Fortis werden overgedragen. Anderzijds werd een overeenkomst gesloten met Egmont Luxemburg, in handen van een Zuid-Koreaanse instelling,  voor de verlening van een erfpachtrecht van 99 jaar op de gebouwen Egmont I en II.

Pacht

Cofinimmo zal een eerste pacht ontvangen van 369,54 miljoen euro (voor bijna 7 000 euro/m² bovengrondse oppervlakte). Dit is hoger dan de reële waarde van beide activa op de balans van Cofinimmo eind 2017, verhoogd met de terugkoopprijs van de huurvorderingen. De erfpachter zal ook een jaarlijkse vergoeding van 20.000 euro verschuldigd zijn aan Cofinimmo gedurende de hele looptijd van de erfpacht.

Als alles naar wens verloopt, moet de betaling van de pacht eind maart plaatsvinden.

Gevolgen

Het risico verbonden aan de vastgoedportefeuille van Cofinimmo daalt. Net als bij de verkoop van het kantoorgebouw North Galaxy in 2014, kan Cofinimmo voordeel halen uit de huidige interesse van investeerders in vastgoed dat voor lange termijn is verhuurd.

De gebouwen vertegenwoordigen samen bijna 3  procent van de totale oppervlakte van de portefeuille van Cofinimmo. Deze transactie vermindert de concentratie van het huurrisico bij een beëindiging van de huurovereenkomst.

Cofinimmo krijgt zo meer middelen om te investeren in zorgvastgoed. Door de terugkoop van de huurvorderingen en het verlijden van de erfpachtakte, zal het aandeel van kantoorvastgoed in de portefeuille van Cofinimmo dalen van 38,1 procent naar 36,2 procent. Cofinimmo streeft ernaar om het aandeel zorgvastgoed in de ortefeuille te doen stijgen tot 50  procent tegen eind 2019.

De schuldgraad van de Groep zal ook dalen, van 44 procent naar 42,1 procent. 

De operatie draagt ook bij tot de verbetering van het nettoresultaat van de kernactiviteiten, de zogenaamde EPRA-winst of de basis voor de uitkeerbare winst.

Prognoses

In vergelijking met de vooruitzichten voor 2018 die vorige week werden gepubliceerd, zal het nettoresultaat van de kernactiviteiten dit jaar met 0,02 euro per aandeel stijgen in 2018, terwijl de courante cashflow met 0,09 euro per aandeel zal stijgen.

 Cofinimmo voorspelt nu voor het boekjaar 2018 een nettoresultaat van de kernactiviteiten van 6,56 euro per aandeel, een courante cashflow van 5,97 euro per aandeel en een ongewijzigd brutodividend van 5,50 euro per gewoon aandeel.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content