Leasinvest wil dividend minstens handhaven

Leasinvest is ook de huisbaas van het Koninklijk Pakhuis op Tour & Taxis ©t&t

De vastgoedgroep Leasinvest is mooi op schema om zijn doelstellingen voor 2018 te halen.

Geen verrassingen bij Leasinvest , de vastgoedgroep gespecialiseerd in retail en kantoren in Luxemburg (54 procent), België (35 procent) en Oostenrijk (11 procent).

'We realiseren halfjaarcijfers conform de verwachtingen', stelt Michel Van Geyte, de nieuwe CEO van de groep.

De huurinkomsten in de eerste zes maanden liggen in lijn met de eerste jaarhelft van 2017.

De EPRA-winst, zeg maar de winst uit de onderliggende kernactiviteiten en bepalend voor het dividend, steeg in de eerste zes maanden van dit jaar met 5,3 procent van 13,3 miljoen naar 14,0 miljoen euro.

De groep zag zijn totale vastgoedportefeuille groeien van van 902,99 miljoen euro naar 921,83 miljoen euro.

De financieringskost daalde gevoelig van 2,99 procent eind 2017 naar naar 2,79 procent eind juni 2018.

Het nettoresultaat steeg van 5,6 miljoen euro naar 19,7 miljoen euro of 3,99 euro per aandeel.

De herontwikkelingen van Treesquare in CBD van Brussel en uitbreiding van Frun Park in Asten succesvol opgeleverd. De verhuringen liggen in de lijn van de verwachtingen.

Ook de lopende herontwikkelingen in België en Luxemburg blijven op schema.

Over heel 2018 verwacht LRE, zoals reeds vermeld in het jaarverslag over 2018, huurinkomsten in lijn met die van 2017. De financieringskosten zullen wel dalen, mede als gevolg van de lopende herstructurering van de derivatenportefeuille.

Behoudens uitzonderlijke en onverwachte gebeurtenissen zou dat moeten leiden dat het dividend minstens op hetzelfde niveau kan gehandhaafd worden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect