Advertentie

Meer zorgvastgoed voor Cofinimmo, minder kantoren en cafés

moJean-Edouard Carbonnelle, CEO Cofinimmo ©Dieter Telemans

Cofinimmo kan iets betere resultaten voorleggen dan verwacht. De grootste beursgenoteerde vastgoedgroep behoudt de dividendprognose van 5,50 euro per aandeel. Meer zorgvastgoed, minder kantoren en iets minder cafés, is de boodschap.

Het netto courant resultaat steeg  bij Cofinimmo  van 61 naar 63 miljoen euro. Omdat er door de kapitaalverhoging in mei van 285 miljoen euro beduidend meer aandelen zijn, daalde het resultaat per aandeel in de eerste zes maanden  licht van 3,39 euro naar 3,35 per aandeel. Dat resultaat ligt iets boven de verwachtingen.  Bank Degroof ging uit van 3,13 euro per aandeel. Bij het operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille  bleef de daling beperkt van 106,3 miljoen euro naar 86,3 miljoen euro. KBC Securities had 85,7 miljoen euro verwacht. 

Als gevolg van de kapitaalverhoging maar liefst 285 miljoen euro in mei was het netto courant resultaat voor het hele jaar herzien van 6,85 euro per aandeel in mei  naar 6,26 euro per aandeel.  Het dividend zoals aangekondigd bij de voorstelling van de jaarresultaten over 2015, bleef wel behouden. En dat is nu ook door Cofinimmo nog eens bevestigd. Cofinimmo kan dat door een groter deel van de winst uit te keren. 

De bruto huurinkomsten zijn met 3 procent gestegen (-0,4 procent  op vergelijkbare basis). De bezettingsgraad van de portefeuille is verhoogd van 95,2 procent tot 95,5 procent. De bezettingsgraad voor kantoren bij de groep (90,8 procent) is iets hoger dan die voor de hele markt (89,9 procent volgens DTZ). De gemiddelde resterende looptijd tot de eerste stopzettingsmogelijkheid blijft met 11,1 jaar zeer goed. Als iedereen blijft tot het einde van het contract is dat 12,0 jaar,  bij de kantoren is dat wel maar 4,7 jaar.

De waarde van de totale portefeuille van Cofinimmo  steeg in vergelijking met een jaar eerder met 2,3 procent. Op een vergelijkbare basis is er een daling van 0,3 procent. De voorbije jaren stond die waarde onder druk door waardedalingen op de kantorenmarkt. Op vergelijkbare basis daalde de waarde van de kantoren met 1,4 procent. Vooral voor de kantoren aan de rand (-3,4 procent) en in de periferie (-1,2 procent) blijft er een probleem. 

Zorgvastgoed

Door de grote kapitaalverhoging is Cofinimmo er in geslaagd zijn schuldgraad te verlagen naar 43,5 procent eind juni. De groep beschikt  nu over een investeringscapaciteit van 500 miljoen euro. In de eerste  zes maanden investeerde de groep zo'n 80 miljoen euro. Dat ritme wil het minstens aanhouden.

Cofinimmo investeert nog relatief  weinig in de bouw of aankoop van nieuwe kantoren. Zorgvastgoed (43,4 procent) is in de portefeuille nu duidelijker belangrijker dan kantoren (39,5 procent). Een jaar geleden was dat nog omgekeerd (39,5 procent versus 41,5 procent).

In de eerste zes maanden werd voor ruim 60 miljoen zorgvastgoed aangekocht. 'De uitbouw  van het zorgvastgoed is onze eerste prioriteit. Tegen 2017 zie ik het aandeel van zorgvastgoed eerder stijgen richting 60 procent dan 50 procent', stelt Jean-Edouard Carbonelle, de CEO van Cofinimmo. 

In het verleden werd vooral geïnvesteerd in zorgvastgoed in België en Frankrijk. Voor de  komende jaren moet dit segment vooral groeien in Duitsland en Nederland. Cofinimmo is vooral sterk aanwezig op de Belgische markt. Door de besparingen van de Franse overheid komen er in dat land weinig bedden bij. Maar ook in Vlaanderen wordt de kraan de komende jaren door de overheid wat toegedraaid. 

Kantoren

Kantoren zal Cofinimmo de komende jaren eerder verkopen dan verkopen. Carbonelle waagt zich niet aan een concrete uitspraak van de herbestemming van haar site op de Vorstlaan, tot nu de hoofdzetel van Axa. De Franse groep verhuist in 2017 naar de Troonlaan.

Cofinimmo wordt ook geconfronteerd met het vertrek van KPMG eind 2017 op haar site in Evere, naast het huidige en vlakbij het nieuwe hoofdkwartier van de Navo. Carbonelle gaat er van uit dat dit gebouw uit 2000 na een renovatie opnieuw als kantoor zal kunnen worden verhuurd. 

Cafés

Het uitbouwen van de tak 'distributienetwerken', met onder meer Pubstone, het vastgoed van een duizendtal cafés van AB InBev in België in Nederland, is ook niet de eerste prioriteit.

In de eerste zes maanden werd zes cafés van Pubstone verkocht voor 0,9 miljoen euro, met een gemiddelde meerwaarde van 14,6 procent. Er werd slechts een café aangekocht. 

'De komende 3 à 5 jaar willen we 10 à 15 cafés per jaar gaan verkopen. Sinds de overname van die portefeuille in 2007 werden nog maar 37 cafés verkocht, maar wel  met een meerwaarde van gemiddeld 25 procent', aldus Carbonelle.

De overeenkomst met de bierbrouwersgroep uit 2007 voorziet dat die vanaf eind 2013 jaarlijks 1,75 procent van de totale portefeuille aan cafévastgoed kan verkopen. Tot n u toe werd een einde gemaakt aan de huurovereenkomst met 27 café/restaurants. Daarvan werden er ondertussen 18 verkocht.

Adviezen

Koen Overlaet-Michiels van KBC Securities verandert niets aan zijn advies 'bijkopen' met een koersdoel van 106 euro. Jean-Marie Cauchetaux van Bank Degroof blijft op een onveranderd 'koop'-advies. Ook hij stelt nog altijd een koersdoel van 106 euro voor.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud