Minder kantoren voor Vlaamse ambtenaren in Brussel

Het Herman Teirlinck-gebouw op de Tour & Taxis-site, waarin de Vlaamse overheid haar ambtenaren in Brussel wil concentreren. ©thomas ost

De kantooroppervlakte van de Vlaamse overheid wordt nog meer afgeslankt dan oorspronkelijk gepland, nu de ambtenaren vaker van thuis uit werken.

Al voor de coronacrisis stond een forse afslanking van de kantoren voor Vlaamse ambtenaren in de steigers. De komende zes jaar worden een veertigtal gebouwen afgestoten. De totale huurfactuur van 77,4 miljoen euro per jaar kan zo met 17,4 miljoen euro of bijna een kwart worden verlaagd.

'Bij het uitschrijven van die afslankingstrategie ging men nog uit van een hogere gebouwbezetting. Door de snelle opmars van thuiswerken is er minder ruimte voor ambtenaren nodig', antwoordde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) op een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open VLD). Die wil in de begroting geld zien verschuiven van huisvesting naar zorg en onderwijs. Jambon volgt het pleidooi van Vlaams minister voor Bestuurszaken Bart Somers (Open VLD) om na corona voluit de kaart te trekken van thuiswerk voor ambtenaren.

Door de snelle opmars van thuiswerken is er minder ruimte voor ambtenaren nodig.
Jan Jambon
Vlaams minister-president

Trend

De ambtenaren worden al jaren steeds meer gegroepeerd in grotere, duurzamere en modernere gebouwen. Drie jaar geleden verhuisden heel wat Vlaamse ambtenaren naar het Herman Teirlinck-gebouw op de Tour & Taxis-site in Brussel. Binnen twee jaar wordt 65.000 vierkante meter van het ZIN-gebouw in gebruik genomen. Dat complex van de kantorenspecialist Befimmo bevindt zich aan het Noordstation op de plaats van de vroegere WTC-toren.

Nog niet zo lang geleden werd ervan uitgegaan dat elke Vlaams ambtenaar een individuele werkplaats moest hebben. De capaciteit voor ambtenaren moest 100 procent zijn. 'We zitten nu in de fase waarin we de norm van 80 naar 60 procent verminderen en het moet mogelijk zijn naar 50 procent te gaan', zegt Frank Geets, administrateur-generaal voor het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid.

60 procent
capaciteit
De norm voor de beschikbare kantoorruimte voor Vlaamse ambtenaren daalt van 80 naar 60 procent.

Hij gaat ervan uit dat in 2023 in het ZIN-gebouw meer diensten kunnen worden gecentraliseerd dan gepland. Na het Consciencegebouw en het Herman Teirlinck-gebouw wordt dat het derde grote kantoorgebouw van de Vlaamse overheid in Brussel. Ook in elke Vlaamse provinciehoofdstad worden diensten gecentraliseerd in Vlaamse Administratieve Centra (VAC's).

Wel kunnen er contractuele belemmeringen zijn voor een versnelde afbouw. Voor veel gebouwen werden huurcontracten met een lange looptijd afgesloten. De Vlaamse overheid huurt in Brussel en in Vlaanderen enkele honderdduizenden vierkante meter kantoorruimte. De voorbije jaren werden veel verouderde gebouwen waarvan de overheid eigenaar was, verkocht.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud