Partijen willen woonbonus behouden

De woonbonus maakt een huis 28 procent duurder. ©BELGA

De Vlaamse partijen, behalve Groen, willen de woonbonus behouden. Uit een onderzoek van de KULeuven bleek dat de woonbonus de afgelopen tien jaar een huis gemiddeld 40.000 euro duurder heeft gemaakt.

‘De woonbonus heeft zijn doelstelling niet gehaald’, oordelen onderzoekers van de KU Leuven. Hun onderzoek kwam er op vraag van Vlaams minister van Wonen Freya Van Den Bossche (sp.a). 'De woonbonus dreef de huisprijzen op met 40.000 euro', leert de studie. Voor een gemiddeld woonhuis in Vlaanderen komt dat neer op een stijging van 28 procent.

Die stijging vond vooral plaats in de eerste jaren na de invoering van de bonus. 'Tussen 2005 en 2008 kenden wij de sterkste prijsstijging van alle OESO-landen. De woonbonus is geen goed beleidsinstrument', zegt onderzoekster Sien Winters. 

3 VRAGEN

Wat is de woonbonus?

De woonbonus is een belastingvermindering op de hypotheeklening. In 2005 werd de maatregel ingevoerd met de bedoeling woningen beter betaalbaar te maken. Ook daarvoor bestonden er al vergelijkbare fiscale voordelen, maar door de hervormingen in 2005 werd het verschil in fiscale behandeling tussen huur- en eigendomswoningen beduidend groter.

Hoe reageren de Vlaamse partijen op de resultaten van het onderzoek?

Behalve Groen, willen alle partijen de woonbonus behouden. De CD&V wil de woonbonus zelfs uitbreiden voor wie renoveert of investeert in ecologisch wonen. Sp.a wil het systeem socialer maken door de aftrek te vergroten voor alleenstaanden en eenoudergezinnen. Vlaams Belang wil extra fiscale stimulans voor wie in de stad gaat wonen. Ook Open VLD wil de woonbonus behouden, maar vindt dat er de keuze moet bestaan tussen dat voordeel of de lagere registratierechten. Groen is de enige partij die de bonus wil afbouwen. Onze huizen zijn te duur, en een afbouw van de bonus gaat de prijzen weer op een gezond niveau brengen, zegt de partij. De N-VA sprak zich uit voor de verkiezingen uit voor behoud, maar wil gezien de lopende onderhandelingen nu niet verder ingaan op dat standpunt.

Speelt de bonus een rol in de regeringsonderhandelingen.

Ja. De woonbonus wordt door de zesde staatshervorming overgeheveld van federaal op Vlaams niveau en wordt opgenomen in de beleidsnota's. Let wel: de federale regering blijft bevoegd voor de belastingvoordelen voor de tweede, derde, vierde ... woning.

‘Geleidelijk afbouwen’

Toch is het systeem snel afschaffen geen optie, stelt Winters, want dat zou de huizenprijzen doen dalen met liefst 23 procent, een dramatische instorting van de huizenmarkt. 'Het is niet verstandig om in economisch moeilijke tijden dit instrument snel af te bouwen'. 

'De maatregel moet heel geleidelijk afgebouwd worden, over een periode van 20 tot 25 jaar en enkel voor nieuwe contracten', vult onderzoeker Frank Vastmans aan. 'Het minimum wat nu moet gebeuren, is de belasting­aftrek niet meer indexeren.' 

Vraagtekens

De studie ligt meteen stevig onder vuur. Edwin De Boeck, hoofdeconoom van KBC, plaatst de nodige vraagtekens bij de prijsstijging met 28 procent. 'De woonbonus zal enige impact gehad hebben op de huizenprijzen. Maar er zijn wel meerdere factoren die de stijging van de huizenprijzen in de hand hebben gewerkt. Er was de afgelopen jaren een rentedaling en de fiscale amnestie joeg ook veel kapitaal naar de vastgoedmarkt'. 

Ook de Vlaamse Confederatie Bouw spreekt de conclusie van het onderzoek van de KU Leuven tegen. De VCB is van oordeel dat er nog heel wat andere factoren een rol hebben gespeeld, zoals de forse toename van het aantal gezinnen en de toenemende schaarste aan nog onbebouwde bouwpercelen. Daardoor is de vraag sterk toegenomen, terwijl het aanbod beperkt bleef. 

De confederatie van vastgoedgroepen (CIB Vlaanderen) wil dat de woonbonus efficiënter wordt ingezet. ‘Bovendien mogen de torenhoge registratierechten niet worden vergeten in dit debat’, stelt de CIB.

De partijen behouden ondanks de resultaten grotendeels hun standpunten van voor de verkiezingen (zie kader).

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud