Retail Estates scheldt 5,7 miljoen huur kwijt

Een winkel van Brantano in de buurt van Gent. Brantano is een belangrijke huurder van Retail Estates. ©Wouter Van Vooren

De winkelverhuurder Retail Estates heeft met de huurders van 493 panden een akkoord over een vermindering van de huur bereikt. Hij verhoogt zijn dividend met 3,5 procent.

Retail Estates heeft sinds de heropening van de Belgische winkels een gesprek gehad met alle huurders over de huur tijdens de periode van verplichte winkelsluiting. Dat gesprek had als doel een akkoord te bereiken over de niet betaalde huur voor de maanden april en mei, staat in een toelichting bij de cijfers van het op 31 maart afgesloten boekjaar 2019-2020.

De vastgoedgroep bereikte met de huurders van 493 Belgische winkelpanden een akkoord om de kosten van de huur in de sluitingsperiode gelijk te verdelen tussen huurder en verhuurder. Dat betekent concreet dat gemiddeld een maand huur is kwijtgescholden. Dat gebaar kost 5,48 miljoen euro. Het kostenplaatje kan nog oplopen door toekomstige overeenkomsten.

Voorts heeft Retail Estates voor 22 Belgische cafés de huur voor de volledige sluitingsperiode kwijtgescholden. Die beslissing kost 0,2 miljoen euro. In Nederland is alleen korting toegekend aan particuliere horecaondernemingen, omdat de retailparken nooit zijn gesloten.

Brantano

De groep bereikte geen akkoord met de huurders van 43 winkelpanden, waaronder de 28 panden van Brantano (eigendom van het zwalpende FNG). De trimestriële huur van die winkels bedraagt 1,59 miljoen euro en blijft verschuldigd.

In de waardering van de vastgoedportefeuille op 31 maart 2020 is een minwaarde van een maand huur of 6,6 miljoen euro verrekend. Die correctie vervalt bij de volgende herwaardering op 30 juni.

Vooral grote multinationals willen misbruik maken van de coronacrisis.
Retail Estates

Retail Estates merkt op dat het vooral geschillen heeft met grote multinationale ondernemingen die misbruik willen maken van de coronacrisis om toegevingen af te dwingen die verder gaan dan de sluitingsperiode. In die dossiers plant het dagvaardingen te sturen en zal het de toepassing van de huurovereenkomsten eisen.

Besparingen

Maar er is ook goed nieuws, want Retail Estates heeft 'aanzienlijke besparingen' gerealiseerd. De groep vermeldt geen bedrag. Het nettoresultaat van de huurkortingen en besparingen wordt meegedeeld bij de publicatie van de cijfers van het eerste kwartaal op 4 september.

De vastgoedgroep is erg tevreden over het voorbije boekjaar. Ze noemt de operationele resultaten de sterkste sinds de beursgang in 1998. Het nettohuurresultaat steeg met 13,3 procent naar 107,6 miljoen euro. Die stijging was te danken aan de uitbreiding van de vastgoedportefeuille, die met 8,6 procent groeide tot 1,66 miljard euro. Het EPRA-resultaat, dat geen rekening houdt met het portefeuilleresultaat, steeg met 13,6 procent naar 69,2 miljoen of 5,6 euro per aandeel.

Het dividend blijft op peil tenzij de nettohuren met meer dan 15 procent dalen.
Retail Estates

Retail Estates verhoogt het brutodividend met 3,5 procent naar 4,4 euro per aandeel. Het streeft voor het boekjaar 2020-21 naar een stabiel dividend. 'De nettohuren moeten door de coronacrisis met meer dan 15 procent dalen vooraleer aan dit dividend moet worden geraakt. Dat lijkt niet waarschijnlijk maar dit risico is niet uit te sluiten.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud